صفحه آرشیو

پیامبر اکرم (ص) ، انسان در مسیر تکامل

پیامبر اکرم (ص) ، تا عمل مبارک باشد

پیامبر اکرم (ص) ، تا عمل مبارک باشد پیامبر (ص) در روزهای پایانی عمر شریف خود و با وجود بیماری شدید به بلال فرمود: ای بلال! همه مردم را جمع کن.مردم جمع شدند. رسول خدا (ص) عمامه بر سر بست، بر کمان خود تکیه داد و وارد مسجد شد و بالای منبر…

پیامبر اکرم (ص) ، انسان در مسیر تکامل

پیامبر اکرم (ص) ، انسان در مسیر تکامل هنگامی که رسول خدا (ص) قدرت را در دست گرفت. مردی صحرانشین در منطقه ابطح، خارج از مکه با پیامبر (ص) دیدار کرد و گفت: ای رسول خدا! می‌خواستم حج بجا آورم مانعی ایجاد شد، ثروت فراوان دارم، به من فرمان…