صفحه آرشیو

پیامبر اکرم (ص) ، خدمتگزاران، سروران قوم هستند

پیامبر اکرم (ص) ، خدمتگزاران، سروران قوم هستند

پیامبر اکرم (ص) ، خدمتگزاران، سروران قوم هستند با وجود همه محدودیت‌هایی که در آغاز ظهور دین اسلام بر اسلام تحمیل شد، خبر آن به سرعت در همه جا انتشار یافت وآثارآن برای همه دیدگان متجلی وآشکار گردید؛ قلب‌ها و روح‌ها مجذوب آن شدند و نهایت…