صفحه آرشیو

پیامبر اکرم (ص) ، دوری از بخل نفس

پیامبر اکرم (ص) ، دوری از بخل نفس

پیامبر اکرم (ص) ، دوری از بخل نفس روایت شده است که پیامبر (ص) در حال طواف خانه خدا بود. در این هنگام مردی به پرده خانه خدا! آویزان شد و گفت: خدایا به حرمت این خانه گناهم را بپوشان. پیامبر فرمود: گناه تو چیست؟ برای من توضیح…