صفحه آرشیو

پیامبر اکرم (ص) ، دیوانهٔ حقیقی

پیامبر اکرم (ص) ، دیوانهٔ حقیقی

پیامبر اکرم (ص) ، دیوانهٔ حقیقی پیامبر اکرم (ص) مردی را دید که غش کرده و مردم اطرافش جمع شده بودند. فرمود: آن‌ها برای چه جمع شدند؟به ایشان گفته شد: به خاطر دیوانه‌ای که غش کرده است!به آن مرد نگاهی کرد و فرمود: او دیوانه نیست، آیا…