صفحه آرشیو

پیامبر اکرم (ص) ، مشورت در امور

پیامبر اکرم (ص) ، مشورت در امور

پیامبر اکرم (ص) ، مشورت در امور پیامبر با اصحابشان مشورت می‌نمودند مورخان می‌گویند: هنگامی که مشرکان نزدیک مدینه رسیدند. و مسلمانان نگهبانانی را به منظور حفاظت از مدینه به خصوص برای مسجد پیامبر (ص) تعیین کردند. ایشان اصحاب را به منظور…