صفحه آرشیو

پیامبر اکرم (ص) ، پایبندی اساسی

پیامبر اکرم (ص) ، پایبندی اساسی

پیامبر اکرم (ص) ، پایبندی اساسی زمانی که پیامبر (ص) از حمایت عموی خود ابوطالب برخوردار بود، نمایندگان کفار قریش نزد او می‌رفتند و از او می‌خواستند تا از برادرزاده خود بخواهد دست از دعوت خود بردارد و یا مانع فعالیت او شود.به ابوطالب…