صفحه آرشیو

پیامبر اکرم (ص) ، پرسش از عهد و پیمان در قیامت

پیامبر اکرم (ص)، پرسش از عهد و پیمان در قیامت

پیامبر اکرم (ص)، پرسش از عهد و پیمان در قیامت مشرکان در صلح حدیبیه بر پیامبر (ص) شرط کردند اگر مردی از ما بر دین تو باشد و نزد تو بیاید به ما بازگردانی، و اگر مردی از تو نزد ما بیاید ما او را نزد تو بازنگردانیم.در این هنگام مسلمانان…