صفحه آرشیو

پیامبر و تحریم ازدواج موقت

پیامبر و تحریم ازدواج موقت

پیامبر و تحریم ازدواج موقت آیا پیامبر اکرم(ص) ازدواج موقت را تحریم و نهی فرموده است؟ این مطلب کاملا مخالف روایات و اسناد تاریخی مورد تایید شیعه است. گرچه در برخی منابع اهل سنت آمده است که پیامبر (ص) در خیبر از متعه نهی نمود(علامه…