صفحه آرشیو

پیامیر اکرم

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:

از خداوند متعال شنیدم که می فرمود: علی ابن ابی طالب حجت من بر خلق من است و نور من در سرزمین من است و امانت دار علم من است کسی که او را بشناسد هر چند عصیان مرا بکند داخل آتش نمی شود و کسی که او را انکار کند هر چند که مرا اطاعت کند وارد بهشت…