مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: پیام تسلیت دکتر آیت پیمان در پی ارتحال عالم ربانی آیت الله سید مهدی طباطبایی