علت گرایش ایرانیان به مکتب تشیع گرایش ایرانیان به تشیع و روی‏گردانی از دیگر مذهب‏ها، مسئله‏ای است که تاریخ‏نگاران و دانشمندان درباره آن به بحث پرداخته و نظریه هایی داده‏اند که برخی از این دیدگاه‏ها نادرست بوده و از کمیِ دانش آنان و توجه نکردن به همه جنبه‏های مسئله ناشی شده است. خاستگاه دسته دیگری […]

آنگاه شیعه شدم
۳۱ مرداد ۱۳۹۶

عنوان کتاب: آنگاه شیعه شدم
مؤلف یا مترجم: مرتضی صلواتی
ناشر: آشیانه مهر
سال چاپ: ۱۳۹۰

پیدایش شیعه
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

پیدایش شیعه وقتی درباره مذهبی بحث می شود، این سؤال ها پیش می آید که:منشأ پیدایش آن مذهب چیست؟مؤسس آن کیست؟عوامل ظهور و بروز و پیدایش آن چه بوده؟چه علل و عواملی در شکل گیری آن دخیل بوده است؟حال اگر آن مذهب در اقلّیت باشد چرا در اقلّیت قرار دارد؟چرا خودش را از اکثریت جدا […]