صفحه آرشیو

چرا بنی هاشم و انصار از حضرت زهرا دفاع نکردند

چرا بنی هاشم و انصار از حضرت زهرا دفاع نکردند

چرا بنی هاشم و انصار از حضرت زهرا دفاع نکردند طرح شبهه‌:مردم مدینه نسبت قومى و خویشاوندى با پیامبر داشتند مادر پیامبر از آنجا بود و مادر عبدالمطلب(سلمی) نیز از قبیله قدرتمند خزرج بود به همین خاطر مردم مدینه(مخصوصا خزرج)خودشان را اخوال…