صفحه آرشیو

چرا به امام حسين ـ عليه السّلام ـ ثار الله مي‌گويند

 چرا به امام حسین ـ علیه السّلام ـ ثارالله می‌گویند

 چرا به امام حسین ـ علیه السّلام ـ ثار الله می‌گویند پاسخ :  «ثار» در لغت هم به معنی خون آمده است و هم به معنی طلب و انتقام گرفتن از خون کسی که به دست دیگران کشته شده است. ثار الله از دو واژه ثار و الله تشکیل یافته و یکی از القاب امام…