صفحه آرشیو

چرا قبر حضرت زهرا سلام الله علیها مخفی است

چرا قبر حضرت زهرا سلام الله علیها مخفی است

چرا قبر حضرت زهرا سلام الله علیها مخفی است ؟ فلسفه اصلی مخفی بودن قبر حضرت زهرا سلام الله علیها مربوط می شود به وقایع و جسارتهایی که از طرف خلفای وقت و اطرافیان خلفا، به آن بزرگوار وارد شده بود، در این زمینه نقل شده است که حضرت زهرا(س)…