چهاردهم ذی القعده
۱۶ مرداد ۱۳۹۶

در این روز هیچ واقعه ای ثبت نشده است.

چهاردهم شوال
۱۸ تیر ۱۳۹۶

۱- رفع عذاب از قوم حضرت یونس پیامبر(علیه السلام) ۲- مرگ عبدالملک مروان (۸۶ هجری قمری) ۳- وفات «اباصلت هِرَوی» (۲۳۶ هجری قمری) ۴- وفات فقیه، مُحدّث و متکلّم شهیر «قطب ‏الدین راوندی» (۵۷۳ هجری قمری) ۵- وفات آیه الله «میرزا باقر خلخالی» (۱۳۱۶ هجری قمری) ۶- وفات آیه الله علامه «فانی اصفهانی» (۱۴۱۹ هجری […]