صفحه آرشیو

چهارمین دوره تاریخی امامت (1)

چهارمین دوره تاریخی امامت (۱)

چهارمین دوره تاریخی امامت (۱) دوره ی چهارم امامت شیعیامام جواد و امام هادی و امام حسن عسکری (ع)امامت امام جواد (ع) بعد از امامت امام رضا (ع)، رسماً امامت به امام جواد (ع) انتقال یافت، که اندکی را در باب زندگی سیاسی و مبارزاتی…