صفحه آرشیو

چهارمین دوره تاریخی امامت (5)

چهارمین دوره تاریخی امامت (۵)

چهارمین دوره تاریخی امامت (۵) تلاش های و مبارزات امام هادی(ع) امام هادی (ع)، با انتقال به مرکز خلافت، تحت مراقبت و کنترل شدیدی قرار گرفت و شرایط بسیار سختی برای انجام رسالت الهیش پیدا کرد. با این وصف، امام هادی(ع)،…