صفحه آرشیو

چهار هزار شاگرد

آیا واقعاً امام صادق چهار هزار شاگرد پرورش داد؟

پاسخ  آنچه در نقل‌ها آمده آن است که چهار هزار نفر از ایشان نقل قول کرده‌اند نه آنکه مانند شاگردانی به صورت مرتب  خدمت ایشان می­رسیدند. با این وجود، باید به نکات ذیل توجه کرد: ۱) زمان امامت امام صادق(ع)، دوران طلائی شیعه می‌باشد. به جهت…