حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

جمعه, ۱۷ آذر , ۱۴۰۲ Friday, 8 December , 2023 ساعت تعداد کل نوشته ها : 35427 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 16 تعداد دیدگاهها : 112×

برچسب » چهره درخشان قمر بنی هاشم حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام

کتاب چهره درخشان قمر بنی هاشم حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام
3 سال قبل

کتاب چهره درخشان قمر بنی هاشم حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام

چهره ی درخشان قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام (۵ جلدی)
مشخصات کتاب:
عنوان و نام پدیدآور: چهره درخشان قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام شامل ۲۴۰ کرامت از آن حضرت ، نسبت به شیعیان ، اهل سنت ، مسیحیان ، کلیمیان و زرتشتیان / تالیف علی ربانی خلخالی ، ۱۳۲۵
مشخصات نشر: قم : مکتب الحسین علیه السلام ‫ ، ۱۴۱۷ق . ‫ = -۱۳۷۵‮
مشخصات ظاهری: ج . ‫: مصور.
شابک: ‫۱۶۰۰۰ریال (ج.۱، چاپ چهارم) ؛ ‫۱۶۰۰۰ریال (ج.۱، چاپ پنجم) ؛ ‫۳۰۰۰۰ریال(ج. ۱، چاپ ششم) ؛ ‫۵۰۰۰۰ریال(ج.٬۱چاپ هفتم) ؛ ‫۲۰۰۰۰ریال ‫: (ج.۲، چاپ اول) ‫: ۹۶۴۹۱۹۳۳۰۸ ؛ ‫۲۰۰۰۰ریال (ج.۲، چاپ دوم) ؛ ۳۰۰۰۰ریال ‫: ج .۳ ‫: ۹۶۴۹۱۹۳۳۶۷ ؛ ‫۳۰۰۰۰ریال (ج.۳، چاپ دوم) ؛ ‫۴۰۰۰۰ریال ‫: ج.۴، چاپ دوم ‫: ۹۶۴۹۱۹۳۳۰۸ ؛ ‫۵۰۰۰۰ریال ‫: ج.۵، چاپ اول ‫: ۹۶۴-۹۶۹۳۹-۰-۴
یادداشت: چاپ قبلی : موسسه فرهنگی ثقلین : ۱۳۷۴٫
یادداشت: ج . ۱ (چاپ چهارم : ۱۴۱۸ق . = ۱۳۷۶).
یادداشت: ج . ۱ (چاپ پنجم : ۱۳۷۶).
یادداشت: ج . ۱ (چاپ ششم : ۱۳۸۲).
یادداشت: ج.۱ (چاپ هفتم: بهار۱۳۸۶).
یادداشت: ج . ۲ (چاپ اول : ۱۳۷۸).
یادداشت: ج . ۲ (چاپ دوم : خرداد ۱۳۷۵).
یادداشت: ج . ۳ (چاپ دوم : ۱۳۸۲).
یادداشت: ج.۴ (چاپ دوم: ۱۳۸۴).
یادداشت: ‫ج. ۵ (چاپ اول: ۱۳۸۵).
یادداشت: ج.۵ (چاپ اول: ۱۳۸۶).
یادداشت: عنوان دیگر: چهره درخشان حضرت قمربنی هاشم ابوالفضل العباس(علیه السلام ).
یادداشت: کتابنامه .
عنوان دیگر: ‫چهره درخشان حضرت قمربنی هاشم ابوالفضل العباس (علیه السلام).
موضوع: عباس بن علی (ع)، ‫‫۲۶؟ – ۶۱ق. — سرگذشتنامه
موضوع: عباس بن علی (ع)، ‫‫۲۶؟ – ۶۱ق. — کرامت ها
موضوع: عباس بن علی (ع )، ۶۱ – ۲۶؟ق . — سرگذشتنامه و کتابشناسی .
موضوع: امویان
رده بندی کنگره: ‫BP42/4 ‫ /ع۲ر۲ ۱۳۷۵
رده بندی دیویی: ‫۲۹۷/۹۵۳۷
شماره کتابشناسی ملی: م ۷۵-۶۴۸۴
عناوین اصلی کتاب شامل:
چهره ی درخشان قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام (جلد ۱)؛ چهره ی درخشان قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام (جلد ۲)؛ چهره ی درخشان قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام (جلد ۳)؛ چهره ی درخشان قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام (جلد ۴)؛ چهره ی درخشان قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام (جلد ۵)