صفحه آرشیو

چهل و هشتمین ماهنامه امام شناسd

چهل و هشتمین ماهنامه امام شناسی منتشر شد

چهل و هشتمین ماهنامه امام شناسی منتشر شد . ویژه نامه شهادت حضرت صدیقه کبری سلام الله علیها توسط مجمع جهانی شیعه شناسی در چهل و هشتمین شماره ماهنامه امام شناسی منتشر گردید. به گزارش روابط عمومی و بین الملل مجمع جهانی شیعه شناسی ؛ در این…