صفحه آرشیو

چه اعمالی برای درک شب قدر سفارش شده است؟

شیعه پاسخ می دهد

در روایات، چه اعمالی برای درک شب قدر سفارش شده است؟ پاسخ شب قدر، مهم‌ترین شب سال است که ارزش آن از هزار ماه بیشتر است. شب زنده‌داری و انجام عبادات در این شب مورد سفارش ویژه قرار گرفته است. اما برای شناخت این شب،…