صفحه آرشیو

چگونه امام سجاد بدن امام حسین را دفن کرد

چگونه امام سجاد بدن امام حسین را دفن کرد

چگونه امام سجاد بدن امام حسین را دفن کرد مگر امام سجاد(ع) اسیر نبودند پس چطور توانستند به کربلا بیایند و بدن پدرشان امام حسین (ع) را کفن و دفن کرده به خاک بسپارند؟ اعتقاد ما شیعیان بر این است که بر بدن مطهر یک معصوم، جز معصومی دیگر نمی…