چگونگی کشته شدن شمر و محل قبر او   خلاصه پرسش شمر بن ذی الجوشن چگونه کشته شد و قبر او کجا است؟ پرسش به نقل از تاریخ طبری می‌گویند: «قبر شمر در حرم امام حسین(ع) است»؛ آیا این مطلب صحیح است؟ آیا اصلاً شمر قبری دارد؟ چگونه شمر را کشتند؟ پاسخ اجمالی چگونگی کشته […]