ژنرال “قمر جاوید باجو” فرمانده ارتش پاکستان امروز جمعه نهم تیرماه در سفر خود به پاراچنار، در نشستی با بزرگان و ریش سفیدان این منطقه قبایلی، به آنان و مردم این شهر قول مساعد داد که به مسائل و مشکلات آنها از جمله مشکلات امنیتی مردم این منطقه رسیدگی کند. مردم شهر پاراچنار نیز پس […]