صفحه آرشیو

کاتولیک‌ها و پروتستان‌ها

کاتولیک‌ها و پروتستان‌ها

هشدار به کاتولیسیسم

شاید خیلى‏ها تصور کنند که بزرگ دترین چالش کلیسا در قرن بیست و یکم، اسلام و اسلام‏گرایى رو به رشد در جهان غرب و به‏خصوص اروپا باشد، جایى که قرن‏هاى طولانى پایگاه اصلى مسیحیت بوده‏است. رویدادهاى این سالیان اخیر نیز به این…

۱۲ تفاوت مهم کاتولیک‌ها و پروتستان‌ها

تاریخ جهان: آیین مسیحیت، دارای فرقه‌های کوچک و بزرگ فراوانی است. با این حال سه مذهب کاتولیسیسم، پروتستانتیسم و کلیسای ارتدوکس، شاخص‌ترین این مذاهب‌اند؛ هرچند رقابت اصلی بین کاتولیک‌ها و پروتستان‌هاست.…