مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: کاتولیک

آیین کاتولیک روم (۲)

رهبانیّت [۱۸] اما اولین اعتراض به مکتب کنستانتین را نه فرقه گراها، بلکه راهبان کاتولیک مطرح ساختند. نهضت رهبانىِ جدید تقریباً تأثیر مستقیمى بر کلیسا

ادامه مطلب »

آیین کاتولیک روم (۳)

مدرنیسم کلیساى کاتولیک همان گونه که نمى توانست تحولات اجتماعى، اقتصادى و سیاسى متنوع را در آغاز قرن نوزدهم نادیده بگیرد، نمى توانست از تحولات

ادامه مطلب »

الهیات رهایی بخش

کلیسای کاتولیک رمی با وجود بحرانهای قرن نوزدهم و بیستم که مردم تشنه ی معنویت را متوجه بازگشت به اصول و حقایق قدیم دین کرده

ادامه مطلب »