صفحه آرشیو

کارگروه فضای مجازی

جلسه کارگروه فضای مجازی مجمع جهانی شیعه شناسی برگزار شد

جلسه کارگروه فضای مجازی مجمع جهانی شیعه شناسی برگزار شد این جلسه با حضور دبیر کل مجمع جهانی شیعه شناسی و اعضای این کارگروه با هدف تنظیم اقدامات شبکه های مجازی مجمع جهانی شیعه شناسی برگزار شد. دکتر آیت پیمان با اشاره به اهمیت والای…