صفحه آرشیو

کتاب غدیر از دیدگاه اهل سنت

دیدگاه علمای اهل سنت درباره حدیث غدیر چیست؟

دیدگاه علمای اهل سنت درباره حدیث غدیر چیست؟ محمدرضا جباران نویسنده کتاب غدیر از دیدگاه اهل سنت به این پرسش یاسخ می دهد: نسبت به حدیث غدیر در میان اهل سنت، سه دیدگاه وجود دارد که عبارتند از: ۱٫ دیدگاه روایی. ۲٫ دیدگاه تاریخی ۳٫ دیدگاه…