صفحه آرشیو

کربلا.امام حسین.شیعه.شیعه شناسی.قرآن

آیا حدیثی وجود دارد که اربعین گرفتن جز برای امام حسین(ع) جایز نیست؟

آیا حدیثی وجود دارد که اربعین گرفتن جز برای امام حسین(ع) جایز نیست؟ پاسخ اجمالی آنچه در زمینه برپایی مجالس عزا برای امامان(ع) می­توان گفت؛ این است که در منابع روایی و حدیثی شیعه، در زمینۀ اقامه عزا و سوگواری برای امام حسین(ع)، جایگاه…