صفحه آرشیو

کرونا و توسل

ویروس کرونا و شفا با توسل به اهل بیت علیهم السلام

شبهه: قبلا می گفتند حرم امامان و امامزادگان شفا می دهد، ولی الان به خاطر جلوگیری از بیمار شدن مردم آنها را می بندند! دنیای ما دنیای اسباب و مسببات است که در آن هر معلولی علت خاص خود را دارد همچون انبساط فلزات که معلول حرارت است. بیماری…