صفحه آرشیو

کفاره افطار غیر عمدی

اعلام میزان فطریه و کفاره روزه از نظر آیت‌الله شبیری زنجانی

دفتر آیت الله شبیری زنجانی، مبلغ ۶۰۰۰ تومان را بابت فطریه هر نفر به‌حساب گندم تعیین کرده است. کفاره افطار غیر عمدی برای هر روز به‌حساب گندم ۹۰۰ گرم است که در صورت اطمینان می توان قیمت آن را به شخص مستحق داد تا به وکالت از او…