صفحه آرشیو

کفایی

تقویم شیعه سیزدهم ذی القعده

تقویم شیعه سیزدهم ذی القعده ۱- درگذشت فقیه مُتکلّم "میرزا محمد استرآبادی" (۱۰۲۸ هجری قمری) ۲- درگذشت عالم بزرگوار آیت ‏الله "آقامحمد کفایی" فرزند «آخوند خراسانی» (۱۳۵۶ هجری قمری) --- ۱- درگذشت فقیه مُتکلّم "میرزا محمد استرآبادی"…

تقویم شیعه هفتم ذی القعده

تقویم شیعه هفتم ذی القعده ۱- درگذشت آیت اللَّه «ملا محمد اسماعیل فدایی آستانی» (۱۲۶۲ هجری قمری) ۲- درگذشت آیت الله «میرزا احمد کفایی» "فرزند آخوند خراسانی" (۱۳۹۱ هجری قمری) --- ۱- درگذشت آیت اللَّه «ملا محمد اسماعیل فدایی…