صفحه آرشیو

کلیات

کلیات

نگاهی به روش تاریخ نگاری طبری

ابوجعفر محمد‌بن جریربن کثیربن غالب الطبری، در سال ۲۲۴ یا۲۲۵ ه‍. ق در آمل زاده شد. درگذشت وی در سن ۸۶ سالگی و در سال ۳۱۰ هجری در بغداد رخ داد.۱ جسد وی را از ترس حنبلیان، پنهانی در خانه‌‌اش به خاک سپردند و مرثیه‌های…

تاریخ در نگاه نراقى(۱)

تاریخ در نگاه نراقى ملااحمد نراقى، دانشمندى آگاه بود که درباره تاریخ اسلام و جهان پیرامون خود، اطلاعات با ارزشى داشت. وى با مطالعه و کند وکاو در کتاب‏هاى تاریخى، گفت‏وگو با ادیبان و مورخان، سفرهاى گوناگون به اطراف ایران و…

تاریخ در نگاه نراقى(۲)

تاریخ اسلامى بخش مهمى از شعر و نثر نراقى درباره تاریخ اسلام است. او به مناسبت‏هاى گوناگون به گزارش رویدادهاى صدراسلام، زندگى پیامبر و امامان پرداخته که افزون بر پیام‏هاى تاریخى، نقاط تاریک و پرابهامى را روشن مى‏سازد. او از…

انسان های اولیه وسیرتکامل

عوامل عقلی و روحی تمدن I- ادبیات: لغت و زبان – آثار نخستین آن در جانوران – ریشه‌های انسانی زبان – تکامل زبان و نتایج آن – تربیت – ورود طفل در اجتماع – خطنویسی – شعر ابتدای مرحله انسانیت را…

آیا همه حقایق در تاریخ فلسفه‌آمده‌؟

حکمت و فلسفه را اگر- بمَثَل- به‌انسان تشبیه کنیم، تاریخ فلسفه، در حکم نسبنامه و شجره اجداد و نیاکان آن و سیر زندگی و ماجراهای او، از خردی تا بزرگی و از نقص تا به کمال است. تاریخ فلسفه، نسب شناسی فلسفه‌است و برای کسیکه…

مفهوم تاریخ و فایده مندی آن از منظر شهید مطهری (ره) (۱)

تعریف تاریخ و انواع آن نخستین بحث مورد توجه، تعریف تاریخ وانواع آن می باشد، به طور کلی تاریخ به سه نوع تقسیم شده که دراینجا منظور علم تاریخ است. چرا که تاریخ در معانی دیگر نیز استفاده شده است. به عنوان مثال می توان به نظام گاه…

مفهوم تاریخ و فایده مندی آن از منظر شهید مطهری (ره) (۲)

گذشته به عنوان آموزگاری برای امروز ای. اچ. کار می گوید: در دس های تاریخ، ما فرض را براین گذاشته ایم که از گذشته برای حال درس بیاموزیم، اتفاقا این تاثیر متقابل است. از گذشته برای حال دس می آموزیم و از حال برای گذشته. این حرف، حرف درستی…

مفهوم تاریخ و فایده مندی آن از منظر شهید مطهری (ره) (۳)

تاریخ و قوانین کلی بر مبنای استدلال شهید مطهری درس آموختن از تاریخ ورخدادهای تاریخی، منوط به کشف ضوابط وقوانین کلی حاکم براین رخدادهاست. در نتیجه مورخ ومحقق تاریخ، تا زمانی که از این ضوابط وقوانین کلی آگاهی نداشته باشد، نمی تواند حوادث…

مفهوم تاریخ و فایده مندی آن از منظر شهید مطهری (ره) (۴)

تاریخ و صحت وقایع یکی از مسائل که مورخ باید بدان توجه داشته باشد، صحت رخداد حوادث است. " گروهی به تاریخ بدبین هستند و همه تاریخ را مجعول می دانند و تعصبات را در آن دخیل می دانند. که البته همواره بخشی از تاریخ، درگیر تعصبات ویا اغراض…

مفهوم تاریخ و فایده مندی آن از منظر شهید مطهری (ره) (۵)

تاریخ و تحول جوامع عده ای می گویند تاریخ به سوی کمال است، اما تعریف خود کمال معلوم نیست. شهید مطهری ضمن انتقاد از مارکسیست ها که تکامل آینده را رسیدن به جامعه ای بی طبقه می دانند می گوید: ما که از طرفی قائل به تکامل تاریخ هستیم، از طرف…