صفحه آرشیو

کلیسا

کلیسا

نمادگرایی در کلیساها

اشاره: ویلیام دور اندوس (حدود ۹۶- ۱۲۲۰ ) کشیش معروفی در روزگار خودش بود، معلم و نویسنده ای درباره قوانین شرعی، صاحب مقامی در زمان دو پاپ، اسقف مند Mende به سال ۱۲۸۶ . اثر او Rationale Divinorum Officiorum در اواخر عمرش تدوین…

درباره ی اسارت بابلی کلیسا

اشاره: به سال ۱۵۲۰ مارتین لوتر (۱۵۴۶ - ۱۴۸۳) با یک سلسله جزوه های بسیار شدید اللحن و مؤثر کلیسای رُم را مورد حمله قرار داد. چندی نگذشت که پاپ او را مرتد خواند و از جامعه ی مسیحیت و امپراتوری مقدس رُم طردش کرد. مشهورترین این جزوه ها که…

راهنمای اداره ی کلسیا

اشاره: والتر تراورز Walter Travers (1635- ؟ ۱۵۴۸) یکی از پیشوایان مذهبی پیوریتن Puritan در عصر الیزابت انگلستان و دوستِ جانشینِ کالوین در ژنو، یعنی تئودوره بتزا Theodore Beza، بود. در خلال دهه ی ۱۵۸۰ او کتابی به زبان لاتین در خصوص…

بنیادهای دین مسیحی

اشاره: ژان کالوین (۶۴- ۱۵۰۹) Jean (John) Calvin به سال ۱۵۳۶ از فرانسه به ژنو آمده و بزودی به عنوان پیشوای روحانی شهر برای خود اعتبار کسب نمود، البته به رغم درگیری شدید با مخالفین. دیری نگذشت که او ژنو را به پایتخت مبارزه جویان پروتستان…

تمدن شرعی

نگاهی به سیر سلطه ی کلیسا در قرون وسطی ۱٫ غلبه ی قطعی و رسمیت دین عیسوی این دوره از مهمترین ادوار در تحولات دیانت مسیح (ع) است، که از قرن چهارم با فرمان سال ۳۱۳ کنستانتینوس امپراتور روم آغاز می شود. طبق این فرمان دین مسیحیت در کنار…

کلیسا در برابر رنسانس

۱٫ نهضت رُنسانس و اصالت حیات دنیوی دوره ی سوم تاریخ کلیسا همزمان با نهضت رنسانس یعنی از قرن پانزدهم آغاز می شود. این نهضت آغاز جریانی است که سرانجام منجر به این می شود که دین مسیحی حقیقت و باطن خود را از دست بدهد و به جدال و تنش و معارضه…

زیر فشار کلیساها

در دو مورد، در طرح اساسنامه پيمان اروپا، اصول لاييك به چالش كشيده شده اند: شناسايى «ميراث مذهبى» اروپا، در ديباچه آن، و ماده 51 كه نقش مشاركت مذاهب مختلف در نهادهاى اروپايى را به رسميت شناخته است.اين بدعت ها- كه باعث ابراز…