صفحه آرشیو

کنگره هزاره مدرسه شیعه

کنفرانس هزاره مکتب مدرسه علمی شیعه در برلین

گزارش تصویری از کنفرانس هزاره مکتب مدرسه علمی شیعه در برلین به گزارش روابط عمومی مجمع جهانی شیعه شناسی ؛ رئیس مجمع جهانی شیعه شناسی دکتر آیت پیمان در کنفرانس هزاره مکتب مدرسه علمی شیعه در برلین…