نشست چهارم پیش همایش کنفرانس بین المللی گردشگری و معنویت در مسجد مقدس جمکران برگزار شد.