صفحه آرشیو

گزارش کارگاه های شیعه شناسی خرداد 1397 ـ رمضان 1439

گزارش کارگاه های شیعه شناسی خرداد ۱۳۹۷ ـ رمضان ۱۴۳۹

گزارش کارگاه های شیعه شناسی خرداد ۱۳۹۷ ـ رمضان ۱۴۳۹ مجمع جهانی شیعه شناسی – دفتر تبلیغات اسلامی (مرکز آموزش های کاربردی) مقام معظم رهبری مد ظله العالی: به وسیله‌ی صهیونیست‌ها کنفرانس‌های شیعه شناسی تشکیل میشود و کسانی روی آراء و…