صفحه آرشیو

گستره علم امامان علیهم السلام

رویکردهای کلامی محدثان و متکلمان در تبیین منابع علم امام

رویکردهای کلامی محدثان و متکلمان در تبیین منابع علم امام از جمله آموزه‌های اعتقادی که جایگاه ویژه‌ای در نظام‌نامه تشیع دارد، و قوام‌بخش مذهب، کلید فتح ابواب معارف دین و از شاخص‌های تمایز شیعه از دیگر مذاهب اسلامی است، مسئله امامت با…

گستره علم امامان علیهم السلام

گستره علم امامان علیهم السلام در مورد محدوده و قلمرو علم امام و مقایسه آن با علم خداوند مستدل توضیح دهید؟ یکم. هر چند امامان معصوم‏علیهم السلام از علم غیب برخوردارند و به وقایع گذشته و حوادث حال و آینده آگاهى دارند؛ اما تکلیف آنان مانند…