صفحه آرشیو

گنبد پیامبر

برجستگی بالای گنبد پیامبر

برجستگی بالای گنبد پیامبر در بالای گنبد پیامبر(ص) یک برجستگی وجود دارد جریان این برجستگی چیست؟ در رابطه با این برآمدگی دو نقل قول است که نقل قول اول از دیدگاه ما باطل و نقل قول دوم مورد قبول است. ما به نقل آنها می پردازیم و…