صفحه آرشیو

یاد مرگ بودن

آیا جایز است انسان از خدای متعال درخواست مرگ کند؟!

پاسخ اجمالی اگرچه به یاد مرگ بودن، عامل بسیار مهمی در جلوگیری از نافرمانی الهی است، اما درخواست مرگ، اگر ناشی از مشکلات و گرفتاری‌های دنیایی باشد، از نظر تعالیم دینی پذیرفته نیست؛ چرا که از سویی با صبر و راضی بودن به قضای الهی سازگاری…