صفحه آرشیو

یاران

یاران

قاسم بن علاء همدانی، راوی احادیث مهدویت

مقدمهدر تبیین زوایای معرفتی مهدویت، روایات جایگاه به سزائی دارند؛ زیرا مجرای شناخت حقیقت وجودی آن حضرت و یافتن جهات مختلف زندگی آن شخصیت به مثال خلقت میسور نیست، مگر از طریق آنچه از ناحیه خود آنان که مظهر علم الهی هستند، به ما رسیده است.…

بانوان حکومت جهانی – صیانه الماشطه

مقدمهصیانه الماشطه، آرایشگر دختر فرعون و همسر خربیل، مردی که در قرآن کریم از او به «مؤمن آل فرعون‏» یاد شده، می‏باشد. (۱)این بانو، در ثبات ایمان و صبر و تحمل، کاری کرد که نظیر آن در تاریخ کمتر دیده شده است و در کتاب…

بانوان حکومت جهانی – حبّابه‏ ی والبیّه

یکی از کسانی که جزء یاران حکومت جهانی حضرت ولی عصر - ارواحنافداه - قلمداد شده است، حبابه‏ ی والبیه می‏باشد، که در این نوشتار زندگی و ویژگی‏های اخلاقی و علمی وی را پی می‏گیریم.حبابه، دختر «جعفر والبیه‏ی…

آقا امام زمان! من به وسیله شما شفا می خواهم!

آقای «خادمی» نوشته اند:« اغلب شبها به اقتضای کار روابط عمومی، تا صبح بیدار می ماندم. اما آن شب به لحاظ خستگی زیاد برای استراحت رفتم، اما خوابم نبرد، بی اختیار به روابط عمومی مسجد برگشتم تا به اوضاع سرکشی کنم.به مسجد مردانه…

دستکش های سفید

چراغ هنوز قرمز بود. ماشین ها رو به رویم از عرض چهار راه می گذشتند و در این سوی همه منتظر نوبت خود بودند. به میله سفید و بلندی نگاه کردم که چراغ راهنمایی از آن آویزان بود. به دایره سرخ چراغ نگاه کردم و بعد به شیارهای میان دایره سرخ... نیرویی…

رد پا

پیرزن نگاهش را از حیاط کوچک که کم کم از برف سفید پوش می شد، گرفت و آهی کشید. بخار کمی روی نایلون پلاستیکی که به جای شیشه شکسته قرار گرفته بود جمع شد. گره ی چارقدش را سفت کرد و با قدم های کوتاه به طرف سماور نفتی کوچکی که بالای اتاق قل و قل…

اگزیستانسیالیسم و اندیشه مهدویت (۱)

مقدمه اندیش‌مندان مسلمان با بهره‌گیری از آموزه‌های فرهنگ اسلامی می‌توانند نظریه‌های مناسبی درباره انسان‌شناسی مطرح کنند و مکتب‌های فکری ناهم‌آهنگ با فطرت بشر را به هم‌آوردی بطلبند.در این نوشتار،…

اگزیستانسیالیسم و اندیشه مهدویت (۲)

آزادی و اگزیستانسیالیسم مقصود از آزادی در فلسفه‌های اگزیستانس، آزادی به معنای سیاسی یا عرفی آن نیست. آزادی در این فلسفه‌ها بدین معناست که انسان، به مقتضای طبع خویش عمل کند و از قانون علیت پیروی نکند.بیشتر فیلسوفان وجودی، ضرورت…

سیره مهدوی و دولت منتظر(۳)

شاخصه های سیره مهدوی اکنون به بحث صغروی درباره ی عملکرد دولت کریمه مهدی موعود براساس نصوص وارده نگاهی می افکنیم . صفات شاخصی که برای آن دولت در این جا ذکر می کنیم، متکی به یک یا دو روایت نیست بلکه از راه تظاهر نصوص قابل اثبات است .۱٫احیای…

مدرسه مهدوی (۳)

درآمدی برفلسفه و نظام آموزش و پرورش زمینه ساز ظهور اهداف تعلیم و تربیت مهدوی تعیین هدف های آموزش و پرورش، از مسائل مهم فلسفه تعلیم و تربیت است و فیلسوفان تربیتی براساس شناخت خاص خود از انسان و نیازهای او به طراحی و هدایت مؤسسه های آموزشی…