عده ای از حضرت رضا علیه السلام خواهش کردند که در حضور مأمون در مناظره‌ای در مورد امامت شرکت کند. امام پذیرفت، مجلسی تشکیل شد و « یحیی بن ضحاک سمرقندی » برای بحث با او دعوت شد. امام فرمود:« بپرس! » او گفت: « شما بپرسید ای پسر رسول خدا تا ما به سؤال شما افتخار کنیم.» امام فرمود:«ای یحیی، نظر تو درباره کسی […]