صفحه آرشیو

یطعمون الطعام علی حبه

روز بیست و پنجم ماه ذی الحجه ، روز نزول سوره «هل اتی» است:

شأن نزول سوره هل آتی حسن و حسین علیهما السلام در کودکی بیمار شدند. رسول خدا صلی الله علیه و آله همراه دو نفر از اصحاب از آنها عیادت کرد. یکی از اصحاب به علی علیه السلام عرض کرد: چه خوب بود برای شفای دو فرزندت نذری برای خدا می کردی.…