صفحه آرشیو

یقیع

مسجد بیت الاحزان حضرت فاطمه زهرا

مسجد بیت الاحزان حضرت فاطمه زهرا واقعیت بیت الاحزان هر زائر شیعی، از هر نقطه دنیا که وارد مدینه منوره می گردد، پس از زیارتِ قبر مطهر حضرت رسول و اقامه نماز در مسجد آن حضرت و پـس از زیــارت قـبـور پــاک ائـمه بقیع و سایر قبور متعلق به…