صفحه آرشیو

۱۳ توصیه امام صادق علیه السلام برای پیاده‌روی اربعین

۱۳ توصیه امام صادق علیه السلام برای پیاده‌روی اربعین

۱۳ توصیه امام صادق علیه السلام برای پیاده‌روی اربعین رفتار نیکو با همراهان، کم‌گویی، فراوان به یاد خدا بودن، صلوات فرستادن،‌ کمک به نیازمندان در سفر، از جمله مواردی است که امام صادق(ع) در آداب پیاده‌روی اربعین بیان فرموده است. پیاده‌روی…