فالون دافا(۳) نویسنده: حمیدرضا مظاهری سیف

 
نقدى بر یک مکتب عرفانى نوظهور
اشاره:
در دو قسمت قبل این مقاله مبانی تائوئیستی و نیز تائوئیسم و بودیسم در مکتب عرفانی فالون دافا به خوانندگان گرامی معرفی شد. در ادامه مبحث تزکیه جسم و ذهن از منظر این مکتب عرفانی بررسی و در پایان ارزیابی کلی و نهایی از فالون دافا تقدیم می شود.
تزکیه شین شینگ
شین شینگ سرشت قلب و ذهن و خصوصیات اخلاقی است.( ۱) تزکیه شین شینگ در هماهنگی با سرشت جهان یعنی شن، رن و جن اتفاق می افتد. کسی که بتواند راستی، مهربانی و بردباری بورزد در حال تزکیه شین شینگ است و می تواند با ادامه این راه با جهان و نیروی طبیعت یکی شود و در سرشت جهان که همین سه خصلت است جذب گردد. «برای رشد خود باید سرشت جهان را به عنوان راهنما برگزینیم… اگر می خواهید به خود واقعی اولیه تان برگردید، اگر می- خواهید به وسیله تزکیه سطحتان را بالا ببرید، مجبورید با این استاندار زندگی کنید».(2)تزکیه شین شینگ به این خلاصه نمی شود که با راستی و مهربانی و بردباری تقوا کسب کنید بلکه این فرایند تزکیه ادامه مییابد و ماده سفید را هم به چیز دیگری که انرژی تزکیه است تبدیل می کند. انرژی تزکیه گونگ نام دارد و از انرژی معمولی حیات که چی نامیده می شود برتر بوده امکان ارتقا و افزایش فوق العاده ای را داراست. پس روند تزکیه دو مرحله دارد نخست به دست آوردن ماده سفید و سپس تبدیل آن به گونگ که این دو با عمل به سه اصل رن، شن و جن صورت می گیرد. «کلید رشد گونگ شما این است: شما شین شینگ خود را تزکیه می کنید و جذب سرشت جهان می شوید، سپس سرشت جهان شما را دیگر محدود نمی کند، شین شینگ شما رشد می کند و عناصر تقوا به گونگ تبدیل می شود».(3)تزکیه کاملاً ارادی و اختیاری است و کسی نمی تواند کاری برای دیگری انجام دهد مگر اینکه خودش بخواهد. تغییر ذهنیت و رفتا و هماهنگ سازی آن با سرشت جهان آزمونی است که برای نجات از این زندگی رنج بار طراحی شده و «چگونگی پیشرفت تزکیه شما تماماً به ذهن تان بستگی دارد… به توانایی بردباری و توانایی تحمل سختیها. اگر ماده سفید خودتان مصرف شود می توانید ماده سیاه خود را از طریق تحمل سختیها به ماده سفید تبدیل کنید. اگر هنوز هم کافی نباشد می توانید گونگ خود را از طریق تحمل گناهان اعضای خانواده یا دوستان خوتان که تزکیه نمی کنند افزایش دهید».(4)هینگ جی این قسمت آخر را توضیح نمی دهد ولی شاید منظورش این است که وقتی خطاها، جنگها، دغدغه ها، وابستگیها و ناآرامی آنها را می بینید و رنج می کشید، این خود موجب افزایش تقوا و به دنبال آن گونگ شماست و می تواند به پیشرفت تزکیه شما کمک کند. به هر حال برای نجات بشر از دور تناسخ به انرژی گونگ نیازمندیم و تنها با این نیرو است که می توانیم به اصل خود بازگردیم.
چی گونگ و تواناییهای فوق طبیعی
فالون دافا مثل بسیاری از روشهای شرقی در پی پاکی روان و رهایی از چرخه تناسخ است. در این بین از نوع روشهایی است که به نام چی گونگ شناخته می شوند و می کوشند تا با تمرینها و حرکاتی بدنی نیروی خود را افزایش دهند. و به این وسیله راه رهایی و نجات را طی کنند. فالون دافا روشی است برای افزایش گونگ تا جایی که انسان را به نجات و رهایی کامل برساند. اما در کنار این افزایش گونگ که قرار است به نجات شخص بینجامد اتفاقات خارق العاده و فوق طبیعی هم روی می دهد. نظیر این که تزکیه کننده در مراحلی از رشد گونگ می تواند بیماران را شفا دهد یا کارهای غیر عادی انجام دهد. این موضوع بازار روشهای مختلف چی گونگ را گرم کرده و فالون دافا نیز مدعی دست یابی به این نیروها و تواناییهای فوق طبیعی است.اما توصیه اساسی لیهنگجی این است که مبادا این تواناییها هدف شوند و اهمیت پیدا کنند. شفا یافتن یا شفا دادن و یا باز شدن چشم سوم، هیچ کدام نباید راه زن تزکیه کننده شود. و شخص باید برای رسیدن به سطوح بالای تزکیه و بازگشت به خویشتن اولیه همواره آماده باشد و نیروی خود را ذخیره کند. در صورتی که ذهن خود را از شفا یافتن و دغدغه بیماری پاک نکنی نمی توانی به تزکیه دست یابی. وقتی تزکیه را به درستی انجام دهی و گونگ ات افزایش یابد اثری از بیماری نخواهد ماند. «اگر نتوانید وابستگی یا نگرانی در مورد بیماری را کنار بگذارید، نمی توانیم هیچ کاری انجام دهیم».(5)همچنین کسانی که میتوانند بیماران را شفا دهند یا کارهای خارق العاده انجام دهند، نباید به این کارها دست بزنند زیرا این کارها یا برای خود نمایی است یا برای پول یا برای شهرت که همه اینها برخلاف تزکیه است.( ۶) اگر هم برای خود بیمار می خواهید او را شفا دهید بدانید که این کار به زیان اوست. چون او با رنج بیماری و بردباری می تواند خود را تزکیه کند و به گونگ زیادی دست یابد در این صورت هم بیماری اش شفا یافته و هم چیزهای ارزشمندتریبدست آورده است. ولی اگر دیگری او را شفا دهد در حقیقت کار او را دشوار و راهش را طولانی کرده است. چون رنج بیماری نتیجه نادرستیهایی است که در این زندگی یا زندگی گذشته اش داشته و اگر به اندازه لازم رنج نکشد و خود را نجات ندهد، دوباره بیماری و رنج به سراغش خواهد آمد. بنابراین فرصت تزکیه او به تاخیر می افتد و اگر در این زندگی هم فرصت بیماری و بردباری را نیابد ناچار است که پس از مرگ دوباره به این جهان بیاید و رنج بکشد. پس شفا دادن تو در واقع به رنج بیشتر او و ماندگاریش در دور تناسخ کمک کرده است. و این زیان رسانی به دیگران بر خلاف تزکیه است و موجب از دست دادن گونگ و ایجاد و افزایش کارما میشود. پس تزکیه کنندگان این روش اجازه ابراز تواناییهای خارق العاده و شفای بیماران را ندارند. مگر کسانی که تزکیه خود را انجام داده اند و تنها به یک کمک و حرکت نهایی نیازمند هستند. که این را روشن بینان می بینند و اجازه دارند در این مواقع از توانایی ماورائی خود استفاده کنند.
بدن بودا
با تداوم تزکیه به تدریج جسم از این سطح مادی که در آن قرار دارد فراتر می رود و بدنهای دیگری ایجاد می شود که با این بدن معمولی خیلی متفاوت است. در سطوح بالا ماده پیکر به انرژی تبدیل می شود و از هر گونه آسیب و ضعف پاک می گردد و سرانجام از تناسخ نجات پیدا می کند.گونگی که بر اثر تزکیه ایجاد و جذب می شود در سلول های بدن ذخیره می گردد. گونگ به صورت ماده ای با انرژیبالا تمام سلول را پر می کند و در آن متراکم می شود و به شکل سلول های شما در می آید در این حالت بدن دیگر آن بدن فیزیکی اولیه نیست بلکه جوهر آن عوض شده است. این فرایند را «پالایش بدن» می نامیم(۷).«هر چه سطح یک فرد بالاتر رود، انرژی او متراکمتر، ذرات آن ظریفتر و قدرت آن بیشتر می -شود تحت چنان شرایطی، انرژی در هر یک از سلولهای بدن ذخیره می شود و نه تنها در هر یک از سلول های بدن در این بعد مادی ما، بلکه در تمام بدنها در بعدهای دیگر ذخیره می شود… آن ماده با انرژی بالا وجودی با هوش بوده و قدرت دارد… همین که سلولها مهار شوند، هیچ سوخت وسازی وجود نداشته و در مرحله ای به طور کامل جایگزین سلولهای گوشتی انسان می شود».(8) با این تبدیل و تحول نه تنها در هر یک از سلولهای بدن در این بعد مادی ما، بلکه در تمام بدنها در بعدهای دیگر ذخیره می شود.( ۹) بدنهای دیگری که پس از مردن و از هم پاشیدن این کالبد، آنها همچنان باقی هستند. و البته هم اکنون نیز منشا اثر اند. بدین سان شما به سطوحی که از آن سقوط کرده اید باز می گردید و از برخورداریهای آن بهره مند می شوید. بدن های نیروسرشتی که رنج و بیماری را از شما دور می سازد. سلولهایی از انرژی و کالبدی از ماده غنی شده و با نیروی فوق العاده. این هدف فالون دافاست و راهی است که برای نجات بشر از تناسخ نشان می دهد از بین بردن کارما و کسب تقوا و تبدیل آن به گونگ و جذب گونگ در بدن و صعود به سوی بدن بودا بدور از رنج و بیماری و تولد دوباره در این دنیا.لی هنگجی می کوشد تا سخنان خود را با یافته های فیزیک مدرن مبنی بر اینکه انرژی حالتی از ماده و صورت دیگر آن است توجیه کند. و بر این اساس که هنوز دانش بشری خیلی از چیزها را در باره ماده و ذهن انسان نمی داند نظریات خود را مطرح می سازد. «فیزیک عصر حاضر ما عناصر ماده را از مولکول ها، اتم ها، الکترون ها، پروتون ها و کوارک ها تا نوترینوها مطالعه می کند، اما عناصر پایین تر از آنها به چه اندازه ای هستند؟ یک میکروسکوپ نمیتواند این مسأله را در آن حد شناسایی کند، پس عناصر بسیار میکروسکوپی بسیار کوچکتر چه خواهند بود؟ …وقتی شخصی این بدن گوشتی را دارا نیست، چشم های او اشیاء را با بینایی بزرگ شده خواهد دید و سطح میکروسکوپی بزرگتری را خواهد دید».(10)لی هنگجی می گوید: «شاگردان فالون دافای ما بعد از مدتی عمل تزکیه، تغییر زیادی در صورت ظاهریشان خواهند یافت، پوست آنها نرم و سرخ و سفید خواهد شد و با سلامتی خواهد درخشید. برای مسنترها چروک صورت کمتر شده و حتی بسیار کمتر خواهد شد، …به علاوه خانمهای مسنتر عادت ماهانه شان را باز خواهند یافت».(11)
مدار آسمانی مائویو
در مکتب تائوئیسم از مدار آسمانی کوچک و بزرگ سخن به میان آمده. مدار آسمانی کوچک برای شفا دادن و حفظ سلامتی است.( ۱۲) اما مدار آسمانی بزرگ برای تزکیه گونگ است در تائوئیسم کوشش می شود که کانالهای انرژی به تدریج بازشود.( ۱۳) اما در فالون دافا تز بنیادین گشایش هم زمان تمام کانالهای انرژی است. که با تزکیه همزمان ذهن و جسم اتفاق می افتد. «اگر مدار آسمانی بزرگ درطول تزکیه کاملاً باز شود، یک نیروی فوق طبیعی برای تمرین کنندگان به همراه خواهد آورد. …چرخش مدار آسمانی بزرگ یک جریان انرژی را شکل خواهد داد که به تدریج متراکمتر خواهد شد، به سویسطوح بالاتر تغییر شکل می دهد و به صورت یک کمربند انرژی با ترکم بالا خواهد شد. این کمربند انرژی یک حرکت چرخشی خواهد داشت».(14) این حرکت در حقیقت تمام کانال های انرژی را گشوده و با هم متداخل میکند و تمام بدن سرشار از انرژی می شود چنانکه انرژی قلب به روده ها و انرژی کبد به طرف معده می رود.( ۱۵) در این حالت کانالهای انرژی رنگ می بازد و از بین می رود. در این شرایط وحدت انرژی و یکپارچگی نیرو در بدن روی داده و سلول های گوشتی کاملاً با انرژی جایگزین می شوند.اگر این کمربند انرژی در خارج بدن شخص آزاد شود، توانایی حرکت دادن از راه دور پدید می آید(۱۶)همچنین ممکن است به پرواز در آمده از زمین بلند شوید. لی هنگجی می گوید در بسیاری از سخنرانی هایم تمرین کنندگانی هستند که می گویند چنین حالتی را تجربه کرده اند.( ۱۷) و این حالتی است که بدن در سطوح بالاتر هنگامی که هنوز به این دنیا سقوط نکرده بود، داشته است. «در بعدهای دیگر مردم بدن هایی بدین شکل ندارند. می توانند در هوا پرواز کنند و بزرگتر یا کوچکتر شوند».(18) گشایش یک باره کانال های انرژی برای کسانی اتفاق می افتد که هم زمان تزکیه ذهن و جسم را انجام می دهند.
تزکیه ذهن و جسم
لی هنگجی تاکید می کند که تزکیه ذهن و جسم باید با هم انجام شود و هر کدام به تنهایی می تواند دردسر ساز و بلکه خطرناک باشد. بودیسم فقط به تزکیه ذهن میپردازد و تائوئیسم جسم را تزکیه می کند، اما فالون دافا هر دو را مورد تاکید قرار می دهد.( ۱۹) تزکیه جسم به تنهایی انسان را نیرومند ولی شیطانی و اسیر خوی حیوانی می کند.( ۲۰) و تزکیه ذهن بدون تزکیه جسم موجب طول عمر ولی پیری شدید می شود.( ۲۱) تزکیه ذهن همان تزکیه شین شینگ است که انسان را با سرشت جهان هماهنگ کرده تقوا کسب می کند. و تزکیه جسم از طریق تمریناتی است که لیهنگجی ابداع کرده و آموزش می دهد. با تلفیق این دو روش میتوان در سطح بالایی تزکیه کرد به طوری که بدن و ذهن همزمان پاک شده و انرژی زیادی را برای شکل گیری مدار آسمانی مائویو و رسیدن به بدن بودا فراهم می کند. با جمع میان تزکیه ذهن و جسم در فالون دافا امکان باز شدن سریع و هم زمان تمام کانالهای انرژی بدن فراهم می شود. و ضعف و بیماری و پیری از جسم می گریزد و تسلسل مرگ و تولد گسسته می شود.توجیه برنامه تزکیه دوگانه ذهن و جسم این است که ذهن در حقیقت پدیداری مادی در بدن انسان است مثل شکل بدن. ذهن هم فعل و انفعالات شیمیایی و امواج و ارتعاشات فیزیکی بخشی از بدن است. و این دو یکی هستند. «در حقیقت ماده و ذهن هر دو یک چیز هستند. در رشته علم بدن انسان، دانشمندان امروزی معتقدند فکری که مغز انسان تولید می کند ماده است. بنابراین آنها به صورت مادی وجود دارند».(22) با توجه به این موضوع تزکیه کامل و فراگیر که همه ظرفیتهای موجود را بکار گیرد باید به هر دو بخش ذهن و جسم بپردازد، تا گشایش یک باره تمام کانالهای انرژی که تز اصلی لی هنگجی است، اتفاق بیفتد.او تاکید می کند که این دو روش تزکیه باید به درستی انجام شود و درباره هر کدام طرح و نظر ویژه ای دارد. به عقیده لی هنگجی هم روشهای رایج تزکیه ذهن نادرست است و هم روشهای تزکیه جسم و این دو در فالون دافا که برنامه کامل و جامع تزکیه ذهن و جسم است(۲۳)به طور متفاوتی تعریف شده و انجام می گیرد.
تزکیه ذهن در فالون دافا
همه مردم یک روح اصلی و خودآگاه دارند و یک روح کمکی که در حالت نیمه هوشیار فعال می شود. خود اصلی ما همان ذهن خودآگاه و هوشیار است که باید تزکیه شود. روشها و تمرین های دیگر که به خلسه رفتن را لازمه تمرین می دانند، در حقیقت روح کمکی را تزکیه می کنند. مدیتیشن های طولانی و حتی آنها که سالها ریاضت می کشند، روح اصلی را تزکیه نمی کنند.( ۲۴) اما روش فالون دافا با تاکید بر همین زندگی عادی و قرار گرفتن در آن و تحمل انواع رنجها خود آگاه اصلی و روح اصلی تمرین کنندگان را تزکیه می کند.کسانی که روح کمکی را تزکیه می کنند اگر چه به نیروهای فوق طبیعی دست یابند در واقع روح کمکی شان رشد کرده است و خودشان به جایی نرسیده، از چرخه مرگ و تولد رها نشده اند و دوباره به این دنیا بازخواهند گشت. راه حقیقی نجات روش فالون دافاست، که به سانسارا (تناسخ) و تولدهای مجدد پایان می دهد. و با تزکیه ذهن هوشیار و روح اصلی فرد تقوا و گونگ لازم برای تحول بدن و گشایش مسیرهای انرژی را فراهم می آورد. لی هنگجی پس از توضیح این موضوع می گوید: «من رازی ابدی را فاش کرده ام، راز اسرارها، که مطلقاً نمی توانست گفته شود. ماجرای درون تمام روشهای مختلف تزکیه در سراسر تاریخ را بر ملا کرده ام».(25)تزکیه باید کاملاً هوشیار و در متن زندگی تحقق یابد. در حالت خلسه، انزوا، خواب یا بیهوشی که تزکیه حقیقی اتفاق نمی افتد. باید در کش و قوس روابط اجتماعی، منازعات و برخوردها شین شینگ خود را تزکیه کنید و تقوا بدست آورید تا گونگتان حقیقتاً افزایش پیدا کند. «مدرسه ما بدین صورت تزکیه می کند، شما را قادر می کند که خودتان به طور واقعی گونگ را به دست آورید. آن از زمان پیدایش زمین و آسمان اولین بار است. می توانید تاریخ را بررسی کنید…. اما در عین حال بسیار هم سخت است. در میان جامعه پیچیده مردم عادی و اصطکاک شین شینگ بین افراد آن، باید بتوانید به بالا و فراتر از آن صعود کنید، این سختترین چیز است».(26) تزکیه حقیقی لازم است که در دل روابط اجتماعی بود و کاملاً عادی زندگی کرد. نه اینکه به گوشه ای خزید یا در حالت نیمه هوشیار خود را به آرامش رساند. زیرا «تمام روند تزکیه، روند دائمی رها کردن وابستگیهای بشری است».(27) و این در متن زندگی به دست می آید. با مردم زیستن و مثل آنها نبودن، نیازهای معمولی و بشری را برآوردن بدون اینکه در بند آنها باشی. این تزکیه واقعی شین شینگ و مربوط به روح اصلی شماست.
تزکیه جسم در فالون دافا
تزکیه جسم ادامه تزکیه ذهن است. با تزکیه ذهن یا شین شینگ کارما از بین می رود و تقوا به دست می آید اما در ادامه تزکیه جسم هم لازم است. و تبدیل تقوا به گونگ اساسیترین مرحله است، تزکیه جسم به تزکیه ذهن افزوده می شود. در اینجا نقش استاد در فالون دافا حیاتی است در حقیقت بدون کمک او تقوا به گونگ تبدیل نشده و هیچ گونگی به دست نمی آید. «عمل تزکیه به خود شخص بستگی دارد در حالی که گونگ به استاد شخص مربوط است».(28)کسب گونگ و عملیات تزکیه جسم از طریق فالونی که لی هنگجی در بدن فالون دافا کاران قرار می دهد صورت می گیرد. فالون یک شیء نامرئی برای افراد عادی است که شکلی دایره ای دارد و در بدن کسانی که تمرینات فالون دافا را انجام می دهند قرار داده شده، می چرخد و انرژی جهانی را جذب می کند تا تمام کانالهای انرژی یک باره باز شوند. عمل تزکیه جسم و حتی انجام تمرینات فالون دافا بدون قرار گرفتن فالون بیهوده است.( ۲۹) در سایر روشهای چی گونگ معمولاً خوشه ای انرژی ذخیره شده از بُعدهای دیگر که دَن نامیده می شود، مورد تزکیه قرار می گیرد. اما به نظر لی هنگجی این روند کسب گونگ بسیار ضعیف است و با وجود فالون می توان به گشودگی همزمان کانالهای انرژی دست یافت. او می گوید: «در طول کلاسهایم شخصاً فالون را برای شاگردان کار می گذارم. در حالی که فالون دافا را آموزش می دهیم، فالون را در بدن همه پی درپی نصب می کنیم. بعضی از افراد می توانند آن را احساس کنند در حالی که دیگران نمی توانند؛ اما اکثریت مردم می توانند آن را احساس کنند. این بدین خاطر است که مردم شرایط فیزیکی گوناگونی دارند. ما فالون را به جای دَن تزکیه می کنیم. فالون مینیاتوری از جهان است که تمام قابلیتهای جهان را داراست و به طور خودکار می تواند عمل کند و بچرخد. تا ابد در قسمت زیرین شکم شما دوران خواهد داشت. همین که فالون در بدن شما جای گرفت، سالیان سال بدون توقف تا ابد به این شکل خواهد چرخید. وقتی به طرف موافق عقربه های ساعت می چرخد، می تواند به طور خودکار انرژی کیهان را جذب کند. علاوه بر این، می تواند توسط خودش انرژی را تبدیل کند و برای تبدیل هر قسمت از بدن شما انرژی لازم را در اختیار قرار می دهد. همچنین وقتی برعکس عقربه های ساعت می چرخد انرژی را به خارج می فرستد و عناصر نامطلوب را به خارج از شما می راند».(30)قرار دادن فالون در بدن تزکیه کنندگان توسط بدن لی هنگجی که به بعدهای دیگر تعلق دارد و بدن تقواست انجام می شود. و بعد از نصب فالون نیز از آن نگهداری کرده در صورت لزوم دوباره نصب می کند. آن بدن را فاشن نامیده و می گوید: «شخص نمی تواند بدون حفاظت فاشن من در تزکیه حقیقی موفق شود».(31) او در راستای اینکه مسئولیت خود را جهانی می داند، اذعان می کند: «افرادی که خودشان شخصاً توسط خواندن کتاب ها روش را یاد می گیرند نیز فاشن مرا خواهند داشت».(32)به این ترتیب با ابداع فالون و قرار دادن آن در بدن تزکیه کنندگان راه تازه ای به سوی آسمانها باز شده و فالون دافا به صورت یک روش بینظیر برای نجات بشر و سرآمد تمام تعالیم معنوی تاریخ بشریت در روزگاری که شقاوت پلیدی به اوج خود رسیده، ظهور کرده است. زیرا «وقتی که چیزی به نهایت خود می رسد برعکس می شود».(33) بنابراین با پیدایش فالون دافا در دوران بدترین شقاوت بشر برترین راه سعادت ظهور کرده است! و لی هنگجی خود را منجی بشریت در این دوران دانسته و صریحاً اعلام می کند که «ما مسئول نجات مردم هستیم».(34)
ارزیابی
ویژگیهای مثبت قابل توجهی در فالون دافا به چشم می خورد که ستودنی است. تاکید بر فضایل اخلاقی راستی، مهربانی و بردباری در روزگاری که اخلاق و انسانیت رنگ باخته بسیار ارزشمند است. و بدون شک مردم نیازمند به مرام ها و مربیانی هستند که این فضایل را آموزش دهد و موعظه کند تا در روح و رفتار مردمان آثار زیبای اخلاق نمودار گردد.همچنین نفی ریاضت های سخت و دشواری که عرفان را به عده خاصی از افراد بشر اختصاص می دهد درست و به جاست. در حقیقت معنویت باید طوری ارائه شود که همه مردم در هر جا بتوانند به آن بپردازند و در متن زندگی عادی و روزمره و در همه حال معنوی باشند. تاکید اسلام بر نفی رهبانیت و اصرار بر حضور در جمع مردم و هم دلی و دستگیری از آنها مویدی برای این ویژگی مثبت در آموزشهای فالون دافاست.بنابراین از جهت تزکیه ذهنی یا اخلاقی که تزکیه شین شینگ نامیده شده، روش فالون دافا آموزشهای ارزشمند و لازمی را برای انسان امروزی ارایه می دهد. از جهت تزکیه جسمانی هم تا آنجا که به حرکات بدنی ورزش و نرمش مربوط می شود بسیار مفید و برای انسان امروز که با محدودیت های تمدن تکنولوژیک فرصت کمتری برای حرکت دارد، جذاب و لازم است. و براستی در ارتقاء سلامت و کاهش بیماری و ضعف جسمانی موثر و مفید است. اما در ابعاد نظری ابهامات و اشکالاتی وجود دارد که مواردی از آنها را بیان می کنیم. یکم، در تزکیه ذهن که با سه فضیلت اخلاقی راستی، نیکخواهی و بردباری انجام می شود، به نظر نمی رسد که اینها مربوط به ذهن باشند. ذهن انسان می تواند تصور کند مثلاً راستی یعنی مطابقت یک ایده با واقعیت اما راستگویی و صداقت عمل است و به ساحت اراده و تصمیم و عمل مربوط می شود. بردباری نیز به معنای کنترل هیجانان گوناگون و نوعی خودداری است. که به عمل و اراده مربوط می شود، نیکخواهی هم تا آن جا که تصور شود و خوبی و شایستگی آن مورد تصدیق قرار گیرد به ذهن مربوط است اما در عمل به عمل و اراده مربوط می شود. تزکیه ذهن یعنی چه؟ اینها اخلاق است و به عمل و رفتار و منش شخص برمی گردد نه ذهن چه بسیار کسانی که در باره این فضایل نیکو و زیبا به خوبی سخن بگویند و تصور واضح و روشنی از آن در ذهن داشته باشند، نیز در تصدیق خوبی و الزام آن تردیدی نداشته باشند ولی در عمل براساس آن فضایل و قواعد اخلاقی عمل نکنند.دوم، ادعای ایشان این است: کسی که صداقت و نیک خواهی و بردباری می ورزد و تزکیه ذهن را انجام می دهد، ماده سفیدی به نام تقوا تولید می کند. و استاد این ماده را به انرژی تزکیه (گونگ) تبدیل می کند. این ماده سفید چیست؟ آیا این قانون فیزیک که میزان ماده و انرژی همواره در جهان ثابت است، مخدوش نمی شود. ما وقتی نیکخواهی می کنیم و از کار کسی با یک تلفن گره گشایی می کنیم آیا ماده ای یا انرژی از بین رفته و به ماده سفید تقوا تبدیل شده است. در این صورت اگر تلفن نزینم و بدویم تا حضوراً همان کار تلفنی را انجام دهیم حتماً ماده سفید بیشتری به دست خواهیم آورد. این ماده سفید براستی چیست؟ اگر با یک تلفن مشکل بزرگ ده نفر را حل کنیم بیشتر ماده سفید تقوا تولید می شود یا اینکه با دوندگی چند ساعت مشکل کوچکی از یک نفر بر طرف شود؟ اگر نیکخواهی ماده تقوا ایجاد می کند مقدار آن تابع کیفیت نیکی است یا میزان ماده و انرژی که در عالم برای آن هزینه می شود؟سوم، لی هنگجی قوانین تحقیرآمیزی را برای افزایش تقوا معرفی می کنند، که براستی شان انسانی را در هم می شکند. و انسان را به ستم پذیری و سکوت در برابر تعرضات و همانند بیماران روانی و عقب مانده عمل کردن تشویق می کند. البته گذشت و بخشش به ویژه در جایی که احتمال اصلاح طرف خطاکار باشد بسیار پسندیده است؛ اما او می گوید: «در جهان ما قانونی وجود دارد: «بدون ازدست دادن، چیزی به دست نمی آید.]وقتی مردم [شخص عقب افتاده را می بینند، او را تحقیر می کند، ]مثلاً می گویند: «تو ابله بزرگ»! وقتی دهانشان را باز می کنند تا به او توهین کنند تکه ای از تقوا پرتاب می شود. وقتی با کسی بد رفتاری کرده اید، طرفی هستید که چیزی از او گرفته اید و بنابراین مجبورید چیزی از دست بدهید. وقتی کسی جلو رفته و به او لگدی بزند، «تو ابله بزرگ»! بسیار خوب، تکه ای دیگر از تقوا به آن طرف پرتاب خواهد شد. وقتی کسی به او ناسزا گفته یا او را با لگد می زند، فقط لبخندی می زند، «ادامه بده، تو داری در این مدت به من تقوا می دهی و من تکه ای از آن را به تو برنخواهم گرداند» اگر حقایق سطوح بالاتر را به کار ببریم، درباره این بیندیشید، چه کسی زرنگ است؟ آیا او فرد زرنگی نیست؟»(35)از این سخنان برمی آید که برای اینکه تقوا یا ماده سفید را بدست آورید باید رنج بکشید پس اگر به شما اهانت شد یا ظلم شد مثل احمقها لبخند بزنید و شادی کنید زیرا بهترین چیز عالم را به شما داده است. این توصیه ها با وجدان انسان سازگار نیست. ما می خواهیم حرمت و احترامات حفظ شود در برابر تعرضات از خود دفاع می کنیم البته اگر کسی از روی نادانی رفتار نادرستی انجام دهد باید کریمانه از او گذشت چنانکه قرآن کریم در توصیف بندگان خدا می فرماید: «عباد الرحمان الذین یمشون علی الارض هوناً و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً» بندگان خدا با فروتنی روی زمین راه می روند و اگر جاهلان به آنان چیزی بگویند با روی خوش سلام می کنند.اما این برخورد در جای خود نیکوست. اگر کسی ظالم بود چه باید کرد؟ اگر ما در برابر او سکوت کنیم باز هم ظلم می کند، ظلم بزرگتر، دستش را به روی دیگران هم می گشاید. در این موارد قرآن کریم نهیب می زند که «و مالکم لاتقاتلون فی سبیل الله و المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریه الظالم اهلها و إجعل لنا من لدنک ولیاً و إجعل لنا من لدنک نصیراً (نساء/)۷۵«لایحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم» (نساء/)۱۴۸لی هنگجی اما می گوید: «یک تمرین کننده بودن امری است فوق طبیعی، پس به عنوان فردی فوق طبیعی باید با خودتان بر طبق اصول فوق طبیعی رفتار کنید، به جای این که خود را با اصول و منطق مردم عادی بسنجید. وقتی رابطه کارمایی موضوعی را نمی دانید، احتمال آن وجود دارد که آن را به طور نادرستی اداره کنید… بعضی اشخاص میگویند: «اما من فقط می خواهم مطمئن شوم که عدالت رعایت شود.» خیلی خوب، پس همگی باید در دانشکده پلیس ثبت نام کنیم؟… وقتی مردم دعوا می کنند و شاید یکی به دیگری لگد بزند یا یکی از آنها ضربه محکمی به دیگری بزند، ممکن است آن شخص به فرد دیگر چیزی بدهکار بوده و حالا آنها در حال تصفیه کردن بدهی هستند. بنابراین اگر پادرمیانی کنید، نمی توانند آن را تصفیه کنند و مجبورند آن را دوباره دفعه بعد انجام دهند. …اگر حتی در مورد چیزهایی مثل قتل یا آتش سوزی کاری انجام ندهید، پس در مورد چه چیزی کاری انجام خواهید داد؟ اما یک چیز هست، این چیزها زیاد ربطی به ما تزکیه کنندگان ندارند».(36)پادرمیانی در حل اختلافات مردم، برقراری صلح و آشتی و ترویج مهربانی و نیکی برترین مهرورزی و نیکخواهی است. مبارزه و جهاد با ظلم هم رنج است و بردباری می خواهد و تلاش برای برطرف کردن ستم و جور از مردم که دست دعا برداشته و راه نجاتی می جویند و از خودشان کاری برنمی آید، برترین نیکوکاری و شفقت و مهربانیست. که معنویت اسلامی برآن تاکید دارد و فالون دافا به بی تفاوتی در برابر مردم و ستم پذیری درباره خود و دیگران دعوت می کند و نام آن را تزکیه، حفظ تقوا و به دست آوردن گونگ می گذارد.چهارم، تبدیل ماده سفید تقوا به گونگ فرایند مبهم و تعریف نشده ای است توضیحی درباره آن وجود ندارد غیر از اینکه با فالون و عمل فاشن یعنی بدن نامرئی لی هنگجی صورت می گیرد. این ادعای غریب و عجیبی است که شیء مدوری به نام فالون در زیر شکم پیروان این فرقه کار گذاشته می شود و لی هنگجی عمل کار گذاری فالون را انجام می دهد. این عمل روی تمام کسانی که در سمینارهای او شرکت می کنند و نیز کسانی که کتب او را می خوانند و تمریناتش را یاد می گیرند، انجام می شود. البته معلوم نیست که خواندن کتب و یا حضور در سمینارهای او خصوصیتی دارد یا نه. آیا اگر مطالب او را بخوانیم ولی از روی یک ترجمه بد مثل اولین ترجمه فارسی کتاب «شوان فالون» که بعضی با خواندن آن چیز زیادی متوجه نشوند، باز هم فالون کار گذاشته می -شود، یا تنها دانستن افکار و آشنایی با فالون دافا موجب کار گذاری فالون میشود؟ در این صورت خوانندگان این مقاله نیز باید احساس کنند که فاشن لی هنگجی فالونی در زیر شکمشان کار گذاشته است. عامل کارگذاری فالون شرکت در سمینار و خواندن کتابهای او باشد یا فهم تعالیمش، هر چه باشد، ظاهراً اگرچه هیچ اعتقادی به آن نداشته باشیم باز هم اگر تعالیم و تمرینهایش را یاد بگیریم، فالون زیر شکم قرار می گیرد! پنجم، غایات دست پایین و طبیعت گرایانه این مکتب براستی عظمتهای انسانی و استعدادهای والای او را که در عرفان اسلامی مطرح می شود ندیده می گیرد.( ۳۷) لی هنگجی نهایت دستاوردهای مکتب معنوی خود را سلامتی و طول مدت جوانی و دیر پیری معرفی می کند و در باره نتایج بلند مدتتر و بعد از این زندگی می گوید: «اگر شخصی تقوای بسیار زیادی داشته باشد، در زندگی بعدی اش صاحب منصبی والا مقام میشود و یا این که ثروت زیادی جمع می کند. تقوایش با این چیزها مبادله می شود».(38)بدون شک سلامتی و ثروت و منصب چیزهای خوبی است که می تواند در راستای خیرخواهی و خدمت و رحمت به انسانها بکار گرفته شود و دنیا را نیکی و عدالت بیاراید. اما پس از آن چه آیا فراتر از آن چیزی نیست که انسان بتواند به آن برسد و جان خود را شکوفاتر سازد. در عرفان اسلامی سرچشمه هستی و آفریدگار جهان بینهایت حسن و رحمت و جمال و کمال است و انسان می تواند تا اوج تجلی او و درک هستی و حضورش در ماوراء ماده به اوج در آید و روح غیر مادی خود را به اصل خود که هستی بیکران هستی بخش است بپوندد تا ابد در جلوه بیپایان او حیاتیبی پایان و سرشار از معنا و شور و تازگی داشته باشد. «إن المتقین فی جناتٍ و نهرٍ فی مقعد صدقٍ عند ملیکٍ مقتدر» (قمر/۵۵غ)۵۴ششم، یک تناقض بزرگ در گفتههای لیهنگجی وجود دارد؛ از یک سو می گوید: «مدرسه ما بدین صورت تزکیه می کند، شما را قادر می کند که خودتان به طور واقعی گونگ را به دست آورید. آن از زمان پیدایش زمین و آسمان اولین بار است».(39)از سوی دیگر می گوید: «فالون دافای ما یکی از هشتاد و چهار هزار روش تزکیه در مدرسه بودا است. آن هرگز در این دوره تاریخ تمدن انسانی علنی نشده است، اما یک بار در یک دوره ماقبل تاریخ در مقیاس وسیعی انسانها را نجات داد. امروز در این دوره نهایی آخرین ویرانی، دوباره آن را به طور گسترده ای عمومی می کنم».(40)بنابراین این روشی که از پیدایش آسمان و زمین بی سابقه بوده و برای اولین بار ارائه می شود، پیش از تاریخ تمدن فعلی بشر که به حدود چهار هزار سال در شرق و کمتر از سه هزار سال در غرب می رسد، یک بار انسانها را نجات داده است و لی هنگجی دوباره آن را عمومی می کند!هفتم :ادعاهای غیر قابل اثبات ناپذیر زیادی در گفته های ایشان وجود دارد. از جمله بدنهای متعدد در عوالم دیگر، بدن انرژی، وجود فاشن یا بدنی که با تقوا و گونگ درست شده است، قرار دادن فالون در بدن دیگران، اینکه تعداد تمرینهای بودا در اول ۸۴۰۰۰ مورد بوده است، اطلاعات جالب از ماقبل تاریخ و اینکه انسانها به جهت خطا از عوالم بالا سقوط کرده اند و با اینکه صلاحیت باقی بودن را نداشتند روشن بینان شرایط این دنیا را به عنوان آخرین فرصت بازگشت به اصل خود برای آنها فراهم کرده اند و انسانهای والا خالق این جهان اند!( ۴۱) بدون شک بازگشت به اصل و اینکه دنیای فعلی ما گذرگاهی است و برای شکوفایی باید از آن استفاده کرد در ادیان مختلف بیان شده و بخشی از آن را هر خردی در میابد، اما داستان هایی را که لی هنگجی تعریف می کند را نه با عقل می توان فهمید، نه با تجربه می توان اثبات کرد و نه بر وحیی مطمئن اتکا دارد. هشتم، خودستایی های آزار دهنده او نیز بسیار است. او تمام استادان دیگر را فریبنده و تحت تسخیر حیوانات دانسته(۴۲)و می گوید: «در حال حاضر تنها کسی هستم که به طور علنی یک راه درست را آموزش می دهد. کاری را انجام می دهم که قبلاً توسط هیچ کس انجام نشده است… آن چه را که به شما آموزش می دهم یک حقیقت عظیم درباره جهان است».(43) «تا امروز هم تنها کسی هستم که به طور واقعی چی گونگ در سطوح بالا را به طور عمومی منتقل می کنم، فرد دیگری وجود ندارد».(44)لی هنگجی داستانی را تعریف می کند که یک استاد گونگ را مار تبدیل کرده است.( ۴۵) در باره کتابش می گوید: «بعضی از افراد نمی توانند کیفیت روشنبینی خود را بهبود بخشند. آنها با بی اعتنایی چیزهایی را روی کتاب من می نویسند. تمرین کنندگان ما با چشم سوم باز، هریک می توانند ببینند که این کتاب پر از رنگهای خیره کننده است و با نور طلایی می درحشد و هر کلمه نقشی از فاشن من را در بردارد. اگر دروغ بگویم، همه را گول زده ام. …چگونه جرات می کنید همین طور روی آن علامت بگذارید؟»(46) در جای دیگر می گوید: «هیچ کس قادر نیست مرا بفهمد یا اینکه بداند در فکر من چه می گذرد».(47) او ادعا می کند که برای تبرک مجسمه بودا باید از عکس او استفاده شود. «اگر یک مجسمه بودا را که تبرک را نگذرانده است عبادت کنید بسیار خطرناک خواهد بود.( ۴۸) …اگر یک معبد این مشکل را داشته باشد حتی بیشتر خطرناک خواهد بود. وقتی یک راهب آن را عبادت می کند، مسئولیت او را به عهده خواهد گرفت. آیا مرا عبادت نمی کنی؟ مشخص است که در حال عبادت من هستی! خوب، آیا نمی خواهی تزکیه کنی؟ از تو مواظبت خواهم کرد. تزکیه تو را برنامه ریزی خواهم کرد…در باره مجسمه های بودا در خانه چه کار باید کنیم؟ شاید تعدادی از این افراد به فکر من افتاده اند. برای این که به شاگردانم کمک کنم که تزکیه کنند، به شما خواهم گفت که می توانید این کار را انجام دهید: کتاب (زیرا عکس مرا دارد) یا عکس مرا بردارید و مجسمه بودا را در دستتان نگه دارید. حالت دست گل نیلوفر آبی بزرگ (حالتی از دست برای تبرک) را انجام دهید، گویی در حال کمک خواستن از من هستید، و از معلمتان برای تبرک در خواست کنید. تبرک در عرض نیم دقیقه انجام خواهد شد».(49)این ادعاها بسیار بزرگ و شگفت انگیز است و در هیچ یک از منجی های گذشته نظیر بودا، مسیح و محمد صلی الله علیه و آله همانند آن را سراغ نداریم بلکه بر عکس آنچه از آنها شنیده ایم تواضع و اصرار براین بوده است که «ما نیز بشری همانند شما هستیم که فقط وحی الاهی را دریافت می کنیم».(50) و خداوند به پیامبر می فرماید: «تو فقط تذکر دهنده ای و هیچ سیطره ای بر مردم نداری»(51)نتیجه اینکه در غیاب حقیقت دروغها و ادعاها سربرمی آورد و گرایش های معنوی مردم در لباس اخلاق و معنویت به بازی گرفته می شود. وقتی عرفان حقیقی و شریعت راستین در میان مردمی نباشد، نیاز مردم به معنویت و اعمالی که اندیشه و روح معنوی را در آنها تثبیت کند، از بین نمی رود و این گرایش فطری به عبودیت و بندگی باقی است، پس به هر خسی دست دراز می کنند تا گمشده خود را بیابند و کسانی که نیرنگی برتر و حیله ای کارگر دارند، هوس های خود را در قالبی مردم پسند عرضه کرده و مردمان را به سوی خود فرامی خوانند.
پی نوشت :
۱٫ شوآن فالون ص۸ و ص.۴۱۷۲٫ شوآن فالون ص.۲۲۳٫ شوآن فالون ص.۸۷۴٫ شوآن فالون ص .۸۸۵٫ شوآن فالون ص.۹۶٫ شوآن فالون ص.۸۰۷٫ شوآن فالون ص.۴۶۸٫ شوآن فالون ص.۸۵۹٫ شوآن فالون ص.۸۵۱۰٫ شوآن فالون ص.۳۵۲۱۱٫ شوآن فالون ص.۴۷۱۲٫ شوآن فالون ص.۳۴۹۱۳٫ شوآن فالون ص.۳۵۰۱۴٫ شوآن فالون ص۳۵۴غ.۳۵۳۱۵٫ شوآن فالون ص.۳۵۴۱۶٫ شوآن فالون ص.۳۵۴۱۷٫ شوآن فالونص.۳۵۶۱۸٫ شوآن فالون ص.۱۱۹۱۹٫ شوآن فالون ص۲۱۵غ.۲۱۴۲۰٫ شوآن فالون ص ۱۳۶-.۱۳۱۲۱٫ شوآن فالون ص۳۷۳غ.۳۷۲۲۲٫ شوآن فالون ص.۳۴۲۳٫ شوآن فالون ص.۴۵۲۴٫ شوآن فالون ص۲۲۷غ.۲۲۶۲۵٫ شوآن فالون ص .۳۴۵۲۶٫ شوآن فالون ص.۳۴۷۲۷٫ شوآن فالون ص.۹۲۸٫ شوآن فالون ص .۴۰۲۹٫ شوآن فالون ص.۳۵۱۳۰٫ شوآن فالون ص۴۹غ.۴۸۳۱٫ شوآن فالون ص.۲۴۵۳۲٫ شوآن فالون ص.۱۴۲۳۳٫ شوآن فالون ص.۱۲۹۳۴٫ شوآن فالون ص.۳۳۹۳۵٫ شوآن فالون ص.۳۹۷۳۶٫ شوآن فالون ص.۴۱۲۳۷٫ رک حمید رضا مظاهری سیف . خودشناسی عرفانی قم انتشارات نشاط .۱۳۸۱۳۸٫ شوآن فالون ص.۳۹۸۳۹٫ شوآن فالون ص.۳۴۷۴۰٫ شوآن فالون ص.۴۴۴۱٫ شوآن فالون ص.۷۸۴۲٫ شوآن فالون ص۱۲۹ و.۱۳۰۴۳٫ شوآن فالون ص.۱۱۴۴۴٫ شوآن فالون ص.۱۱۸۴۵٫ شوآن فالون ص۲۲۸غ.۲۲۷۴۶٫ شوآن فالون ص.۴۰۰۴۷٫ شوآن فالون ص.۱۱۵۴۸٫ شوآن فالونص.۲۲۱۴۹٫ شوآن فالون ص.۲۲۵۵۰٫ «قل انما انا بشرٌ مثلکم یوحی الی» (کهف/)۱۱۰۵۱٫ «انما انت مذکر لستَ علیهم بمصیطر» (غاشیه/۲۲غ)۲۱
منبع: http://www.pegahhowzeh.com

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.