ارزشها و ضد ارزشها در قرآن

الحمدالله رب العالمین و الصلواه على اشرف الانبیاء و المرسلین و على اهل بیته الاطیبین و الائمه الهداه المهدیین المعصومینقرآن کریم دریاى بى پایان معارف الهیه است ، و هرگز وسع و توان فکرى ما نمى تواند بر آن احاطه کند.دعوى اینکه ما بتوانیم همه ارزشها و ضد ارزشهاى انسانى را از قرآن کریم استنباط و استخراج کنیم به هیچوجه صحیح نیست .آنچه در این مجموعه گرد آمده نتیجه تحمل رنج فراوان در تتبع و تاءمل و جستجو در سرتاسر قرآن کریم است که با بهره گیرى از تفاسیر و احادیث تفسیریه به فارسى ترجمه و تبیین شده است .اگر چه در برخى از موارد به نقل حدیث نیز مبادرت شده ، ولى بطور کلى براى احادیث وارده در ارزشها و ضد ارزشهاى انسانى از پیامبر اکرم (صلى الله علیه و آله و سلم ) و ائمه معصومین (علیه السلام ) که((ثقل))دیگر است کتاب مستقل دیگرى در نظر گرفته ایم که متمم همین کتاب است .پیامبر اکرم (صلى الله علیه و آله و سلم ) فرمود:انى تارک فیکم الثقلین ، کتاب الله و عترتى ، لن تضلوا ما ان تمسکتم بهمامن((دو ثقل))، دو چیز سنگین در میان شما مى گذارم که کتاب خدا، و عترت من است ، اگر به آن دو تمسک جوئید هرگز گمراه نشوید)اکنون به فضل الهى کتاب جامع کبیر احادیث وارده در فضائل و رذائل انسانى در دست تاءلیف است ، و اگر خدا بخواهد بحول و قوه الهى با تتبع کامل حاوى همه احادیث اخلاقیه خواهد بود، و با ارائه متون و اسانید احادیث ماءثوره از پیامبر اکرم (صلى الله علیه و آله و سلم ) و ائمه طاهرین (علیهم السلام ) در کنار آیات قرآنیه زمینه تحقیق در مسائل اخلاقیه را یکجا آماده خواهد کرد.ان شاء الله تعالى پس از تکمیل ، برگزیده اى از آنها را نیز به فارسى به عنوان متمم و مکمل کتاب حاضر تنظیم و در دسترس عموم قرار خواهیم داد.این کتاب داراى دو بخش استبخش اول : ارزشهابخش دوم : ضد ارزش ها، که به ترتیب حروف تهجى قرار داده شده است .در خاتمه از درگاه خداوند سبحان براى مرحوم دانشمند ارجمند الهى قمشه اى ، که از تعبیرات رسا و لطیف ایشان در ترجمه برخى از آیات شریفه که در مواردى از این کتاب استفاده شده طلب مغفرت و علو درجات نموده و براى فاضل محترم آقاى سید ابو محمد مرتضوى که در تصحیح آن مساعدت نموده اند خواستار مزید توفیقات مى باشم .و نیز از کسانى که آیات الهیه را که در این مجموعه آمده است در جان و دل خود جاى داده و روح خود را در معرض تجلى آنها قرار مى دهند. تقاضا دارم از درگاه الهى مسئلت نمایند توفیق خدمت بیشتر ارزانى فرماید، و از عمل به آنچه بر قلم جارى مى گردد بى نصیب نسازد.
ارزشها در قرآناسلامعبارت است از اقرار به وحدانیت خداى تبارک و تعالى ، و به نبوت خاتم الانبیاء محمد (صلى الله علیه و آله و سلم ) و به حقانیت آنچه از ناحیه خدا براى مردم آورده است .با اقرار شخص به زبان که به آن اسلام تحقیق مى یابد تمام احکام مسلم ، در همه ابواب فقه بر او مترتب مى گردد، اگر چه در باطن ، شخص فاقد ایمان باشد.در((اصول کافى))حدیث شماره ۱۴۹۸ به سندى که على التحقیق صحیح است از قاسم صیرفى روایت کرده که از امام صادق (علیه السلام ) شنیدم که مى فرمود:((با اسلام خون حفظ مى شود و نکاح زنان مسلمان جائز مى گردد (ولى ) ثواب در برابر ایمان است)).همچنین در((اصول کافى))حدیث شماره ۱۵۰۳ با سند صحیح از حضرت صادق (علیه السلام ) روایت مى کند که فرمود:((اسلام شهادت لا اله الا الله و تصدیق پیامبر اکرم (صلى الله علیه و آله و سلم ) است ، و با آن خونها حفظ مى شود و ازدواجها و میراثها جریان مى یابد، و انبوه مردم بر ظاهر اسلام هستند)).ایمان هدایت واقعى است ، و ثبات حقیقتى که اسلام اقرار به آنست در دلها مى باشد، حقیقتى که عمل نیز از آن حکایت مى کند.اسلام دین فطرت و خلقت است ، و تمام موجودات عالم به خدا اسلام دارند.افغیر دین الله یبغون و له اسلم من فى السماوات و الارض طوعا و کرها و الیه یرجعون (۱) ((آیا غیر دین خدا را مى جویند در حالى که به او اسلام آورده هر آنچه که در آسمانها و زمین است به اختیار یا به اجبار، و به سوى او بر مى گردند)).تفسیر: اسلام در این آیه به معنى شهادت به وحدانیت خداست که به ارتکاز و فطرت همه کس داراى آن مى باشند، ولى در حالت اختیار برخى معترف و برخى منکر آن مى باشند، آن کس هم که منکر است به حسب فطرت و ارتکاز که به اجبار در خلقت او نهاده شده به آن معترف است ، اگر چه در زبان منکر آن باشد.و به همین جهت است که به انکار وحدانیت خدا کفر گفته مى شود، زیرا کفر به معنى ستر و پوشانیدن است ، و کافر کسى است که آنچه را که غریزه و فطرت او بر آن شهادت دارد پنهان کند و مستور نماید و از اقرار به آن سر باز زند.دین اسلام متضمن سعادت انسانها در همه شؤ ون زندگى و محتوى تعیین خط مشى در همه ابعاد گوناگون زندگى انفرادى و اجتماعى انسانهاست و انسانها را بسوى کمالات نفسانى و اجتماعى رهبرى نموده و آنها را به عالیترین قله درجات انسانیت ارتقاء مى بخشد.دین اسلام دینى است که بر خاتم الانبیاء محمد المصطفى (صلى الله علیه و آله و سلم ) نازل شده و ناسخ تمام ادیان گذشته است که خدا بعد از نزول آن هیچ دین دیگرى را از کسى نمى پذیرد.قرآن مى فرماید:ان ادین عندالله الاسلام (۲) ((به تحقیق دین پیش خدا اسلام است)).و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و هو فى الاخره من الخاسرین (۳) ((هر کس دین دیگرى جز اسلام طلب کند و هرگز از او پذیرفته نمى شود و در آخرت از زیانکاران است)).دین اسلام همانا دین کامل الهى است که سلسله ادیان الهیه که به سیر زمان در تاریخ بشر به تدریج نازل شده به آن منتهى شده است .قرآن مى فرماید:الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتى و رضیت لکم الاسلام دینا (۴) ((امروز دین خود را بر شما کامل کردم ، و نعمت خود را بر شما تمام نمودم ، و دین اسلام را براى شما پسندیدم)) (۵) .ایمانایمان در قرآن کریم و احادیث اسلامیه اعم از سنى و شیعه به معنى :((اعتقاد قلبى به وحدانیت خدا، و نبوت پیامبر اسلام ، و حقانیت آنچه از ناحیه خدا به رسالت آورده است))، مى باشد.فرق بین ایمان و اسلام آن است که اسلام گفتار و اقرار به زبان است ولى ایمان اعتقاد درونى مى باشد.قرآن مى فرماید:قالت الاعراب امنا قل لم تومنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما یدخل الایمان فى قلوبکم (۶) .((اعراب گفتند ما ایمان آوردیم ، بگو! ایمان نیاورید ولى بگوئید: اسلام آوردیم ، و هنوز ایمان در دلهاى شما داخل نشده است)).هر کدام از اسلام و ایمان اثر خاصى دارد، اسلام معیار ترتب احکامى است که با آنها مسلمان از کافر در تمام ابواب فقه امتیاز مى یابد، اسلام مناط نفى کفر از شخص و الحاق او به ملت قرآن و امت خاتم الانبیاء (صلى الله علیه و آله ) است .ایمان منفک از عمل نبوده بلکه عمل جزء آن استدر اصول کافى از امام صادق (علیه السلام ) روایت کرده است که فرمود:الایمان هوالا قرار باللسان و عقد فى القلب و عمل بالارکان (۷) .((ایمان عبارت است از اقرار به زبان و اعتقاد در قلب و عمل به ارکان)).لذا این سؤ ال براى ما مطرح مى شود که : آیا عمل جزو ایمان است یا نه ؟جواب : از احادیث شریفه((چهار))پاسخ براى این سؤ ال استفاده مى شود:۱ – ایمان عمل است طبق حدیث شماره ۱۵۱۲، اصول کافى .۲ – ایمان اعتقاد به قلب و اقرار به زبان و عمل است .(مرکب از سه جزء طبق حدیث شماره ۱۵۰۸، اصول کافى .۳ – ایمان در قلب است و عمل مصدق آنست طبق حدیث شماره ۱۵۰۷، اصول کافى که به سند صحیح از حضرت ابى جعفر الباقر (علیه السلام ) نقل نموده که فرمود:((ایمان آنست که در قلب مستقر شود و انسان را بسوى خداى عزوجل بکشاند، و عمل به طاعت خدا و تسلیم به امر او آن را تصدیق کند)).حاصل جمع بین احادیث آنست که ایمان مانند خون است که از قلب سرچشمه گرفته و در تمام عروق و شرائین اعضاى بدن جریان مى یابد.ایمان حیات معنوى انسان است و حیات هرگاه در قلب داخل شد به همه اعضاء جریان مى یابد و حیات اعضاء از حیات قلب منفک نبوده بلکه منتشر به اعضاء شده و بر آنها تقسیم مى شود هرگاه قلب به خدا و عذاب و ثواب او و بهشت و آتش ، مؤمن و معتقد باشد هر عضوى از اعضاى بدن را به سوى طاعت خدا و اجتناب از معصیت مى خواند.بسیارى از آیات قرآنى که ایمان را ستوده و مدح کرده است تواءم با آن ، عمل را هم ذکر کرده است .در سوره محمد آیه ، ۱۱ و ۱۲ مى فرماید:ذلک بان الله مولى الذین امنوا و ان الکافرین لا مولى لهم ان الله یدخل الذین امنوا و عملوا الصالحات جنات تجرى من تحتها الانهار((آن به این جهت است که خدا مولاى کسانى است که ایمان دارند، و کافران مولى ندارند، همانا خدا کسانى را که ایمان داشته و به اعمال صالحه عمل کرده اند در بهشت هائى وارد مى کند، که نهرها از زیر آنها جارى است)).آرى اگر کسى ایمان نداشت از ولایت الهیه خارج ، و از نعیم آخرت محروم است .در تحقیق ایمان به عقیده ما اعتقاد به امامت و وصایت ائمه معصومین (علیهم السلام ) شرط است ، اگر چه در تحقیق اسلام حب و ولاء اهل بیت عصمت و طهارت که از ضروریات اسلام است ، و تمام فرق اسلامى جز خوارج به آن اعتقاد دارند کافى است ، و همه فرق اسلامى جز خوارج و نواصب و مجسمه محکوم به اسلام هستند.در اصول کافى باب((دعائم الاسلام))روایات متعددى نقل نموده که یکى از ارکان اسلام ولایت است .از جمله صحیحه فضیل بن یسار از حضرت باقر (علیه السلام ) است که فرمود:بنى الاسلام على خمس على الصلاه و الزکاه والصوم و الحج و الولایه و لم یناد بشى ء کما نودى بالولایه فاخذ الناس باربع و ترکوا هذه((اسلام بر پنج اصل بنا گذاشته شده ، نماز و زکات و روزه و حج و ولایت ، و به هیچکدام به قدر ولایت دعوت نشده ، پس مردم چهار اصل را گرفتند و اصل ولایت را ترک کردندفضیلت ایمانوالذین امنوا و عملوا الصالحات لهم مغفره و اجر کبیر(۸) ((براى کسانى که ایمان آورده ، و اعمال صالحه بجاى آورده اند آمرزش و پاداش بزرگ است)).ان الذین امنوا و عملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون (۹) ((براى کسانى که ایمان آورده و اعمال صالحه بجاى آورده اند پاداش بى پایان (یا بى منت ) است)).و نجینا الذین امنوا و کانوا یتقون (۱۰) ((نجات دادیم آنان را که ایمان آورده و تقوا مى ورزند)).فاما الذین امنوا و عملوا الصالحات فیدخلهم ربهم فى رحمته((اما کسانى را که ایمان آورده و اعمال صالحه به جاى آورده اند پروردگارشان آنان را در رحمت خود وارد مى سازد)).ان الله یدخل الذین امنوا و عملوا الصالحات جنات تجرى من تحتها الانهار (۱۱) ((خدا کسانى را که ایمان آورده و اعمال صالحه انجام داده اند در بهشت ها که نهرها از زیر آنها جارى است وارد مى سازد)).وعد الله الذین امنوا و عملوا الصالحات منهم مغفره و اجرا عظیما (۱۲) ((خدا کسانى را که ایمان آورده و اعمال صالحه بجاى آرند، آمرزش و پاداش بزرگ وعده داده است)).فالذین امنوا و عملوا الصالحات لهم مغفره و رزق کریم (۱۳) ((براى کسانى که ایمان آورده و اعمال صالحه انجام داده اند آمرزش و روزى با کرامت است)).و ان الله لهاد الذین امنوا الى صراط مستقیم (۱۴) ((خدا کسانى را که ایمان آورده اند به سوى راه راست هدایت کننده است)).فالذین امنوا و عملوا الصالحات فى جنات النعیم (۱۵) ((کسانى که ایمان آورده و اعمال صالحه انجام داده اند، در بهشت هاى نعمت خواهند بود)).وعد الله الذین امنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فى الارض (۱۶) ((خدا وعده داده است ، کسانى از شما را که ایمان آورده و اعمال صالحه انجام دهند بطور حتم در زمین (هنگام ظهور مهدى (ع )) جایگزین (قدرتمندان )، خواهد ساخت)).ان الذین امنوا و عملوا الصالحات و اخبتوا الى ربهم اولئک اصحاب الجنه هم فیها خالدون (۱۷) ((همانا کسانى که ایمان آورده و اعمال صالحه بجاى آرند و به پروردگار خود تواضع کرده اند اهل بهشتند، و همیشه در آن جایگزین خواهند بود)).و لاجر الاخره خیر للذین امنوا و کانوا یتقون (۱۸) ((پاداش آخرت بهتر است براى کسانى که ایمان آورده و تقوا مى ورزند)).ان الله یدافع عن الذین امنوا (۱۹) ((خدا از کسانى که ایمان آورده اند دفاع مى کند)).ان الله یدخل الذین امنوا و عملوا الصالحات جنات تجرى من تحتها الانهار یحلون فیها من اساور من ذهب ولولوء او لباسهم فیها حریر وهدوا الى الطیب من القول وهدوا الى صراط الحمید (۲۰) ((خدا کسانى را که ایمان آورند و اعمال صالحه انجام دهند در بهشت ها که نهرها از زیر آنها جریان دارد وارد خواهد ساخت ، با دستبندهائى از طلا و لؤ لؤ تزیین شوند، و جامه هاى حریر بپوشند، و به گفتار پاکیزه و راه پسندیده هدایت شوند)).الذین امنوا و عملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون (۲۱) الذین امنوا و عملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون (۲۲) ((براى کسانى که ایمان آورده و اعمال صالح انجام دهند پاداش بى پایان (یا بى منت ) است)).ان الذین امنوا و عملوا الصالحات لهم جنات النعیم (۲۳) ((براى کسانى که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند بهشت هاى نعمت خواهد بود)).اما الذین امنوا و عملوا الصالحات فلهم جنات الماءوى((براى کسانى که ایمان آورده اند و اعمال صالح بجاى آورده اند بهشت هاست که در آنها ماءوى گزینند)).الذین امنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن (۲۴) ((کسانى که ایمان آورده و ایمان خود را به ظلم نپوشانند (از عذاب الهى ) براى آنها ایمنى خواهد بود)).و من یائه مومنا قد عمل الصالحات فاءولئک لهم الدرجات العلى (۲۵) ((کسانى که با ایمان و اعمال شایسته بسوى پروردگار خود درآیند درجات عالیه خواهند داشت)).افمن کان مومنا کمن فاسقا لا یستؤ ون (۲۶) ((آیا کسى که مؤمن باشد مانند کسى است که فاسق باشد؟! آنها مساوى نیستند)).والمؤمنون بالله و الیوم الاخر اولئک سنوتیهم اجرا عظیما (۲۷) ((مؤمنان به خدا و روز قیامت را به زودى پاداش بزرگ خواهیم داد)).والذین امنوا و عملوا الصالحات فى روضات الجنات لهم ما یشاؤ ن عند ربهم ذلک هو الفضل الکبیر (۲۸) ((کسانى که ایمان آورده و اعمال صالح بجاى آرند در باغهاى بهشت خواهند بود، براى آنان است پیش پروردگار خود آنچه بخواهند، همانا آن فضل بزرگ است)).ان الذین امنوا و عملوا الصالحات لهم جنات تجرى من تحتها الانهار ذلک الفوز الکبیر (۲۹) ((براى کسانى که ایمان آورده و اعمال صالحه انجام دهند بهشت ها است که نهرها از زیر آنها جریان دارد، همانست سعادت بزرگ)).ان الذین امنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه (۳۰) ((کسانى که ایمان آورده و اعمال صالح بجاى آورند آنان بهترین خلق هستند)).و من یومن بالله و یعمل صالحا یدخله جنات تجرى من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا قد احسن الله له رزقا (۳۱) ((هر کس به خدا ایمان داشته و عمل صالح بجاى آورد او را در بهشت ها که نهرها از زیر آنها جریان دارد در مى آورد، و بطور ابدى و جاویدان در آنها جایگزین خواهد بود، همانا خدا روزى او را نیکو ساخته است)).فمن یومن بربه فلا یخاف بخسا ولا رهقا (۳۲) ((هر کس به پروردگار خود ایمان آورد نه از کاهش مى ترسد و نه از ستم)).و من یکفر بالایمان فقد حبط عمله و هو فى الاخره من الخاسرین (۳۳) ((هر کس به ایمان کافر شود عمل او تباه شده ، و او در آخرت از زیانکاران خواهد بود)).فمن یکفر بالطاغوت و یؤ من بالله فقد استمسک بالعروه الوثقى (۳۴) ((هر کس به طاغوت کفر ورزیده و به خدا ایمان آورد به تحقیق به ریسمان محکم چنگ زده است)).و من یؤ من بالله و یعمل صالحا یکفر عنه سیئاته و یدخله جنات تجرى من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا ذلک الفوز العظیم (۳۵) ((هر کس به خدا ایمان آورده و عمل صالح انجام دهد، گناهان او را مى زداید، و او را در بهشت هائى وارد مى سازد، که نهرها از زیر آنها جارى است ، همیشه در آنها خواهد بود، همانست سعادت بزرگ)).و من یؤ من بالله یهد قلبه و الله بکل شى ء علیم (۳۶) ((هر کس به خدا ایمان آورد قلب او را هدایت مى کند، خدا به هر چیز داناست)).من امن بالله والیوم الاخر و عمل صالحا فلا علیهم و لا هم یحزنون (۳۷) ((آنانکه به خدا و روز قیامت ایمان آوردند، و عمل صالح انجام دهند بر آنها ترسى نبوده و محزون نخواهند شد)).ان الذین امنوا و عملوا الصالحات و اقامواالصلوه و اتواالزکوه لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون (۳۸) ((پاداش کسانى که ایمان آورده و اعمال صالحه بجاى آرند و نماز را برپا دارند و زکات بدهند پیش پروردگار آنهاست ، ترسى بر آنها نبوده و محزون نمى شوند)).فاما الذین امنوا و عملواالصالحات فیوفیهم اجورهم (۳۹) و اما الذین امنوا و عملواالصالحات فیوفیهم اجورهم (۴۰) ((کسانى که ایمان آورده و اعمال صالحه بجاى آرند خدا مزد آنها را خواهد داد)).والذین امنوا و عملواالصالحات سندخلهم جنات تجرى من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا لهم فیها ازواج مطهره و ندخلهم ظلا ظلیلا (۴۱) ((بزودى کسانى را که ایمان آورده و اعمال صالحه انجام دهند، در بهشت ها درآوریم که نهرها از زیر آنها جریان دارد، همیشه در آنها جایگزین خواهند بود. همسران پاکیزه براى آنهاست ، و آنها را در سایه (رحمت ) پایدار در آوریم)).فاما الذین امنوا و اعتصموا به فسیدخلهم فى رحمه منه (۴۲) ((خدا کسانى را که به خدا ایمان آورده و به او پناه برند، به زودى در رحمت خود وارد خواهد ساخت)).الذین امنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون (۴۳) ((کسانى که ایمان آورده و ایمان خود را با ظلم نپوشانند براى آنها ایمنى خواهد بود، و آنها هدایت یافتگانند)).ان الذین امنوا و عملوا الصالحات یهدیهم ربهم (۴۴) ((کسانى که ایمان آورده و اعمال صالحه بجاى آرند پروردگارشان آنها را هدایت مى کند)).انما یعمر مساجد الله من امن بالله و الیوم الاخر و اقام الصلوه و اتى الزکاه ولم یخش الا الله (۴۵) ((به تحقیق مساجد خدا را کسانى آباد مى کنند که به خدا و روز قیامت ایمان داشته نماز بپا دارند، و زکات دهند، و جز از خداى نترسند)).الا من تاب و امن و عمل صالحا فاولئک یدخلون الجنه (۴۶) ((کسانى که توبه کرده و ایمان آورند و عمل صالح بجاى آرند داخل بهشت مى شوند)).و انى لغفار لمن تاب و امن و عمل صالحا ثم اهتدى (۴۷) ((من بسیار آمرزشگرم براى کسى که توبه کند، و ایمان آورده و عمل صالح نماید سپس هدایت یابد)).فاما من تاب و امن و عمل صالحا فعسى ان یکون من المفلحین (۴۸) ((هرکس که توبه کند و ایمان آورده و عمل صالح انجام دهد، امید است که از رستگاران باشد)).ثواب الله خیر لمن امن و عمل صالحا (۴۹) ((ثواب خدا بهتر است براى کسى که ایمان آورده و عمل صالح انجام دهد)).الا من امن و عمل صالحا فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا و هم فى العرفات امنون (۵۰) ((کسانى که ایمان آورده و عمل صالح انجام دهند، در برابر عملکرد خویش پاداش دو برابر دریافت خواهند کرد، و در منازل بهشتى خواهند آرمید)).لیدخل المؤمنین و المؤمنات جنات تجرى من تحتها الانهار خالدین فیها و یکفر عنهم سیاتهم و کان ذلک عندالله فوزا عظیما (۵۱) ((تا خدا مردان و زنان مؤمن را در بهشت ها در آورد که نهرها از زیر آنها در جریان است ، و بطور ابد در آنها جایگزین باشند و آن نزد خدا سعادت بزرگ است)).ثم ننجى رسلنا والذین امنوا کذلک حقا علینا ننج المؤمنین (۵۲) ((سپس نجات مى دهیم پیامبران خود و کسانى را که ایمان آورده اند، چنانکه حق است بر ما که مؤمنان را نجات دهیم)).ان الذین امنوا و عملواالصالحات کانت لهم جنات الفردوس ‍ نزلا (۵۳) (۵۴) ((براى کسانى که ایمان آورده و اعمال صالحه انجام داده اند، باغهاى بهشت مهیا شده است)).ان الذین امنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا (۵۵) ((کسانى که ایمان آورده و اعمال صالحه انجام داده اند، به زودى خداى مهربان براى آنها مهر و محبت قرار خواهد داد)).تفسیر: یعنى خدا محبت آنها را به دلها مى اندازد، دلهاى مؤمنان ، یا همه مردم ، در دنیا، یا آخرت ، یا هر دو، وجوهى ذکر شده است .فاما الذین امنوا و عملوا الصالحات فهم فى روضه یحبرون (۵۶) ((اما کسانى که ایمان آورده و اعمال صالحه انجام داده اند در باغستانى در تنعم و خوشى خواهند بود)).لیجزى الذین امنوا و عملواالصالحات طوبى لهم و حسن ماب (۵۷) ((کسانى که ایمان آورده و اعمال صالحه انجام دهند (حالت خوش تر، و) پاکیزه تر، و جایگاه نیکو براى آنها باد)).توضیح و تفسیر: کلمه((طوبى))همانطور که در ترجمه آیه آوردیم به معنى پاکیزه تر است و صیغه تفضیل از طیب است ، ولى در اینکه مراد از آن در آیات قرآن چیست .ده وجه گفته شده است .در روایات شریفه آمده است که طوبى نام درختى است در بهشت که ریشه آن در خانه پیغمبر اکرم (صلى الله علیه و آله و سلم ) و على (علیه السلام ) و شاخه هاى آن بر اهل بهشت اشراف دارد. (۵۸) والذین امنوا و عملوا الصالحات لنکفرن عنهم سیئاتهم (۵۹) ((بطور حتم گناهان کسانى را که ایمان آورده و اعمال صالحه بجاى آرند خواهیم زدود)).والذین امنوا و عملوا الصالحات لندخلنهم فى الصالحین (۶۰) ((البته کسانى را که ایمان آورده و اعمال صالحه بجاى آرند در میان صالحان وارد مى سازیم)).والذین امنوا و عملواالصالحات لنبوئنهم من الجنه عرفا (۶۱) ((براى کسانى که ایمان آورده و اعمال صالحه بجاى آورند غرفه هائى از بهشت مهیا مى سازیم)).ما یفعل الله بعدا بکم ان شکرتم و امنتم (۶۲) ((اگر به خدا شکر گزار باشید و به او ایمان آرید خدا چه غرضى دارد که شما را عذاب کند)).یرفع الله الذین امنوا منکم والذین اوتواالعلم درجات (۶۳) ((خدا آن گروه از شما را که ایمان آورده اند و آنان را که علم به آنها عطاء شده به درجات عالیه بالا مى برد)).لیخرج الذین امنوا و عملوا الصالحات من الظلمات الى النور (۶۴)
 

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.