آیت پیمان

آیت پیمان

نام: آیت پیمان

متاهل داراى ٧ فرزند
تولد: ١٣٣٩/۵/١١   (۲/۸/۱۹۶۰)
ملیت: ایرانی ، شیعه
کد ملی:  ۴٢٣١۴٠٢١١۶
تخصص: علوم قرآنى وحدیث ، علوم تربیتى ورواشناسى، مدیریت آموزشى وفرهنگى.
زبان ؛  فارسى ، انگلیسى ، عربى
سمت: مدیر مسئول دبیرخانه شوراى دین پژوهان کشور. رئیس مجمع جهانى شیعه شناسى .

زندگینامه :
آیت پیمان فرزند محمد در مرداد ١٣٣٩ در روستای دروهان ازتوابع استان کهگیلویه و بویر احمد در خانواده ای کشاورز، متدین ، معتمد و مورد وثوق مردم از طایفه مشایخ انصاری درمیان عشایر دیندار و سلحشور و غیور بویراحمد دردامان قله دنامتولد شد..

وی تحصیلات ابتدایى را در روستای دروهان،شهرستان دنا ، ودوره راهنمایی رادر شهرسی سخت و دوره متوسطه رادرخرداد۵٨ دریاسوج به پایان رساند و تحصیلات عالی را در اهواز، اراک، شیراز و قم گذراند و پس از ٣٣ سال مدیریت موفق وممتاز در بیش از یکصد سمت استانى وکشورى ویازده بار برگزیده شدن وتجلیل به عنوان نمونه در سطح ملى ، ودههامورد تشویق وتقدیرمسئولان ونهادها با افتخارات کم نظیر ، از خدمت دولتی بازنشسته شدند و در حال حاضر بعنوان مدیرمسئول موسسه شورای دین پژوهان کشور در قم وتهران ورئیس مجمع جهانى شیعه شناسى وهمزمان مسئولیت های مهم وهمکاریهای موٍثرعلمی وتبلیغی بین المللی را به عهده گرفته اند.

وی درامورآموزشی وفرهنگی واموراجتماعى ومذهبى استان هاى کهگیلویه.بویراحمد، فارس، قم وتهران، و درطى ٨ سال دفاع مقدس مسئولیت هاونقش موثر داشته و در تحول مدیریت فرهنگى دراستان قم و وزارت فرهنگ وارشاد اسلامى وپس ازآن با حضور مستمر در کشورهای اروپایی وآمریکا وآفریقا وبسیاری از کشورهای آسیایی ، در حمایت از مراکز اسلامى ومساجد وفعالان شیعى و مستبصرین با تعامل وهمکارى نهادهاى ذیربط ، فعالیت هاى ارزنده واثربخش علمى ، فرهنگى و مذهبى  را باموفقیت تجربه نموده است.

آیت پیمان با شخصیت مستقل و ارزشی، مورد اعتماد مراجع وعلما وشخصیت های کشوری و نخبگان وفعالان شیعه درداخل وخارج کشورهستند. وى که از تابستان ۵٧ در مسیر نهضت امام خمینى ره ومبارزات انقلابی قرارگرفت ، در تمام فراز ونشیب های سه ده گذشته تاکنون با شور ،علاقه واشتیاق تمام وخالصانه به نظام اسلامی ، باپذیرش مسئولیت هاى عدیده و توأم خدمت کردند وبا دوری از وابستگی های جناحی وگروهی و اتخاذ مشی اعتدالی و تفکر اصیل قرآنی در همه دوره های مدیریتی کشور از منتقدان دلسوز ومتعهد به ارزشهای انقلاب اسلامی بوده و در جریانات سیاسی دهه های اخیرودرتمامى دولت هاعلاوه برخدمت خالصانه ، در عرصه های خدمت خویش نقشی وحدت آفرین وسازنده داشته اند.

وی تحصیلات ودروس علوم قرآنی و حدیث و عربی و تاریخ و سیره و اخلاق و عرفان و عقاید و کلام وتفسیر وفقه رابطور غیر رسمى و توام با مشاغل کثیر طی سه دهه گذشته با استفاده علمى از محضر ودروس وآثار اساتید بزرگوار مرحوم مروج ، شهمیری،شوشترى ،مجیدی، قرائتی، قدیرى ، مرحوم استاد شیخ على صفایى حائرى ، حجه الاسلام والمسلمین شهید ردانى پور ،حجه الاسلام والمسلمین شهید عبدالله میثمى،آیت الله حسین انصاریان ،مرحوم آیت الله ملک حسینی ، آیت الله ابراهیم امینى ،مرحوم آیت الله محمد هادی معرفت ،آیت الله العظمی جعفرسبحانی، آیت الله العظمی جنّاتی شاهرودی،آیت الله کریمى جهرمى، آیت الله العظمی جوادی آملی،  مرحوم آیت الله العظمی فاضل لنکرانی فرا گرفت و دکترای مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی را درسال ١٣٩٣دریافت نمود.

تحصیلات ومدارک آموزشی :
– دکترا: مدیریت وبرنامه ریزى آموزشى از دانشگاه آمریکا-دى ماه ٩٣
– کارشناسی ارشد: مدیریت وبرنامه ریزی فرهنگى (مدیریت دولتى وزارت ارشاداسلامى)بهمن٨٨
– کارشناسی: مدیریت و برنامه ریزی تربیتى دانشگاه شهید باهنرشیراز بهمن ٧٢
– فوق دیپلم :زبان انگلیسى وفوق دیپلم دبیرى دینى وقرآن از دانشگاه تربیت معلم اهواز۵٩ واراک سال ۶٠
– دیپلم: فرهنگ وادب دردبیرستان امام خمینی ره یاسوج خرداد ۵٨
-تحصیل غیر رسمى تخصصى حوزوى علوم اسلامى  بطور مستمر در طول سه دهه اخیر .
رتبه ها و عناوین برگزیده ملى:

– معاون پرورشی نمونه کشوری آموزش و پرورش سال ۶٩
– رئیس ستاد نمونه نماز جمعه استان هاى کشورسال ٧١
– مدیر نمونه روابط عمومی وزارت کشور سال ٧۴
– مدیر نمونه خانه جوان کشور سال ٧۶
– دبیر نمونه شورای عالی جوانان کشور سال ٧۶
– خادم نمونه قرآن کریم سال ٧٧
– مدیر نمونه جشنواره شهیدرجائی سال ٧٩
– کارشناس نمونه ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سال ٨٠
– مدیر نمونه ملی جشنواره شهید رجائی سال ٨١
– مدیر نمونه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جشنواره شهید رجایی دو سال ٨۶ و ٨٨ .
– دریافت ١۶٠ مورد تشویق نامه و لوح تقدیر و جوائز ملى واستانى دریکصد ودو عنوان وسمت مختلف .

سوابق علمى پژوهشى :
– عضو شوراى علمى وتحقیقاتى آموزش وپرورش ۴سال.
– عضو ورئیس شوراى پژوهشى اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامى قم ۶سال.
– عضو و رئیس هیئت نظارت کتاب استان قم ٨ سال.
– عضو هیئت علمی دارالمعارف شیعی ومرکز دارالعرفان شیعی.ناظرعلمى منشورات دارالعرفان ۶ سال.
– عضو هیئت علمی وشورای پژوهشی مجمع جهانی شیعه شناسی ١٢ سال.
– تالیف ١٢عنوان مقالات و سرمقاله های علمی متعدد در نشریات و فصل نامه های تخصصی دینی.
– ارائه ٣۵عنوان مقالات و یادداشت هاى فرهنگی اجتماعی و دینى چاپ شده در مطبوعات وسخنرانی ها  ومصاحبه ها وگفتگوهاى علمى متعدد در داخل و خارج کشور انتشار یافته در رسانه هاى مکتوب .
– سردبیر ومدیر مسئول فصلنامه تخصصى علمى پژوهشى “نامه قم” ٨ سال
– انجام ۵۶ سفر علمی و پژوهشی وفرهنگى وتبلیغى به شانزده کشور اروپایی و دوازده کشور آسیایی و چهارسفر علمی و پژوهشی به کشورهاى آمریکاوآفریقا جهت  شرکت در کنفرانس ها و همایش های دینی وسخنرانی و ارائه مقالات و دیدارباشخصیت های علمی ودینى متعدد.
– همکاری علمی با دانشگاه ها و مراکز اسلامی و مساجد و تشکل های مذهبی شیعیان درکشور های اروپایی و آمریکایی و آسیایی.
– تالیف کتاب سفرنامه رهبری و کتاب روابط عمومی و جایگاه آن در جمهوری اسلامی و  ٣۵ مقاله وسرمقاله علمی. دینى وفرهنگى.
– تالیف جزوات متعددآموزشی قرآن کریم و روش تدریس ویژه مربیان امور تربیتی.
– تدریس مفاهیم وتفسیر و روش های آموزش قرآن کریم در طول ۳۲ سال گذشته.
– مسئولیت ومدیریت علمى ومحتوایى ٧ وب سایت علمى و٢تلویزیون ویک رادیو اینترنتى معارف اسلامى
– عضویت در شوراى دین پژوهان کشور ٨ سال.
– شرکت وهمکارى دربرگزارى  بیش از یکصد وچهل کنگره وکنفرانس علمى آموزشى وپژوهشى وهمایش علمى ومدیریتى در داخل وخارج کشور.
– سفرهاى علمى ،پژوهشى وتبلیغى وفرهنگى به ایتالیا ۵بار ، واتیکان ٣بار، فرانسه ۶بار ، هلند ۵بار، بلژیک ۴بار، آلمان ٩بار، سوئیس٢بار،سوئد،  فنلاند و نروژ ١بار- آمریکا ۴بار،آفریقا ١بار. مالزى ١بار ، قطر ۴بار، امارات ١بار، آذربایجان ٢بار، گرجستان ١بار، تاجیکستان ۴بار، لبنان ٢بار، سوریه ۴بار، ترکیه ٣بار، عربستان ٣ و عراق ١٢بار زیارتى.

اهم مسئولیت‏های هم زمان کنونی :
– مدیر مسئول موسسه ودبیرخانه دین پژوهان کشور و دبیر شورای علمی دین پژوهان کشور.
– رئیس هیئت مدیره وشورای سیاستگذاری مجمع جهانی شیعه شناسی.
– مسئول پیگیری وهماهنگى هاى کنفرانس سالانه امامت وغدیر و سلسله کنفرانس های مکتب علمی امام صادق(ع) وکرسی های شیعه شناسی در دانشگاههای اروپا و آمریکا و آسیا.
– عضو هیئت مدیره آکادمی اسلامی نور در واشنگتن.
– ناظر کرسی شیعه شناسی در دپارتمان ادیان دانشگاه جورج واشنگتن آمریکا.
– عضو اتاق فکر و هیأت مدیره موسسه خیریه الزهرا سلام الله علیها.
– مبلغ بین المللى با گرایش  مباحث اخلاق ، تربیت ، نظام خانواده ، وشیعه شناسى وتاریخ وسیره و تفسیر.
– رئیس شوراى سیاست گذارى کانون فرهنگى وهیئت خادم الرضا و نایب رئیس هیئت مدیره موسسه فرهنگى تبلیغى خادم الرضا .
-عضو هیأت مدیره منتخب مجمع هماهنگى خیرین استان قم .
– رئیس مجمع جهانى شیعه شناسى .
– نویسنده ومحقق وروزنامه نگار .
-مدیرمسئول سایت دین پژوهان ، سایت شیعه شناسى ، پرتال مطالعات شیعى.
اهم مسئولیتهاى گذشته و سوابق مدیریتى  :
– معاون کمیته انقلاب اسلامى  یاسوج در ١٧ سالگى از ٢٧ بهمن ١٣۵٧همزمان با فعالیت هاى انقلابى در استانهاى جنوبى . سال ۵٧تا۶٠

– استخدام رسمی بعنوان دبیر زبان انگلیسى ، مهر ١٣۵٨، ومربى تربیتى ١٣۶٠در آموزش وپرورش یاسوج.

– مسئول آموزش عقیدتى سپاه پاسداران انقلاب اسلامى مهاباد و تیپ ١١٠ شهید بروجردى . سال ۶٠ و۶١

– فرمانده گردان ضربت الفتح وگروهان رزمى یاسر تیپ ١١٠ شهید بروجردى در جبهه هاى کردستان . سال ۶٠و۶١

– مسئول امور تربیتى آموزش وپرورش شهرستان بویراحمد. سال ۶١تا۶٢

– موسس و مدیر مجتمع های آموزشی رزمندگان در یگانهاى رزمى جبهه هاى جنوب وغرب ، سال۶٢ تا ۶۵
– قائم مقام ستاد امداد و پشتیبانی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء(ص) از سال۶٢ تا۶۶.
– نماینده تام الاختیار وزارت آموزش و پرورش و سازمان سنجش کشور در جبهه هاى غرب وجنوب و مجری کنکور رزمندگان.
– جانشین قرارگاه نور ویژه سواد آموزى رزمندگان در جبهه هاى جنوب وغرب سال۶۴تا۶۶
– مسئول امور تربیتی استان کهگیلویه و بویر احمد ومدرس مرکز آموزش مدیریت دولتی ٣ سال.
– معاون پرورشی مدیرکل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد ۴ سال.
– مسئول ستاد نمازجمعه مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد(یاسوج) و شورای هماهنگی تبلیغات ٨ سال.
– مدیریت هم زمان شورای جوانان استانداری ،خانه جوان ،روابط عمومی استانداری ،ستاد دهه فجر،شورای هماهنگی تبلیغات ،ستاد هفته دولت ،ستاد بزرگداشت امام ، ستاد نمازجمعه ودبیر شورای اداری استان کهگیلویه بویراحمد ٨ سال در دهه ٧٠.
– مشاور فرهنگى ۴ استاندار  و مسئول ستاد استانی سفرمقام معظم رهبری و ریاست جمهوری در یاسوج دهه ٧٠.
– تدریس معارف اسلامی و بینش دینی و فلسفه و منطق و قرآن و عربی در دبیرستان ها و تربیت معلم یاسوج و شیراز و قم۵ سال.
– قائم مقام مدیرکل و معاون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم و عضو شورای پژوهشى اداره کل ٧ سال.
– مسئول ستاد برنامه ریزى وهماهنگى اوقات فراغت استان قم و عضو شوراى هماهنگى تبلیغات اسلامى قم ۵سال.
– مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم در سال ٨۴.
– عضو و دبیر شورای فرهنگ عمومی قم (شورای نمونه کشور) ٣سال.
– مشاور معاون ادارى ومالى وپشتیبانى وزارت فرهنگ وارشاد اسلامى سال٨۴ .
– قائم مقام معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و مشاور اجرایى معاون وزیر۶سال. ٨۴ تا٩٠
– عضو ستادهاى برگزارى جشنواره هاى بین المللى تئاتر و موسیقى و شعر وتجسمى فجرو هنر مقاومت. ۵سال

– سرپرست کاروان هنرى ١۵٠ نفره سمفونى انقلاب در سفر به فرانسه ، بلژیک ، ایتالیا، هلندو سوئیس سال ٨٨ وسرپرستى ١۴مورد گروههاى هنرى به جشنواره ها و مسابقات بین المللى ونیز ، رم،تورینو و یونسکو. سال٨۵ تا٩

– عضو هیئت مدیره بنیاد فرهنگی و هنری رودکی باحکم وزیر۵سال .

– عضو هیئات مدیره بنیاد آفرینش هاى هنری نیاوران باحکم وزیر۵سال .
– عضو هیئات امناى بنیاد فرهنگى وهنرى رودکى وتالار وحدت با حکم وزیر۵سال.
– مسئول کمیته ساماندهى و برنامه ریزى معاونت هنرى وزارت فرهنگ وارشاد اسلامى ۶سال.

-نماینده وزیرفرهنگ وارشاد اسلامى در یونسکو وبزرگداشت مولوى و بزرگداشت عزت الله انتظامى در یونسکو .سال٨۵و٨۶

-نماینده وزارت فرهنگ وارشاد اسلامى در دو دوره کنفرانس بین الملللى فلسطین و مسئول کمیته ارتباطات وتبلیغات کنفرانس فلسطین. سال ٨۵و ٨٨

-نماینده وزارت فرهنگ وارشاد اسلامى در نشست هاى فرهنگى سازمان اکو.سال ٨٧

– عضو شورای عالی اعطاى درجه و دبیر کمیته های تخصصی ارزشیابی هنرمندان کشور ۶سال .
– رئیس شورای انتخاب و اعزام هنرمندان و گروههاى هنرى به خارج کشوربا حکم وزیر  ۶سال.
– مدیر عامل و عضو هیئت مدیره موسسه دارالمعارف شیعی و مرکز علمی و تحقیقاتی دارالعرفان شیعی قم ۶سال.
– عضو هیئت امناء و مدیر موسسه اسلامی هدایت تهران ۶سال.
– سرپرست مرکز آموزش عالی علمی کاربردی علوم قرآنی ومعارف اسلامی هدایت تهران ٢سال.
– رئیس شوراى سیاست گذارى هیأت وکانون خادم الرضاى قم و نایب رئیس هیأت مدیره موسسه فرهنگى خادم الرضا.١۶ سال.
– مسئول کرسی ملی تلاوت قرآن کریم و محافل قرآنی ضیافت نور هدایت در تهران ۵سال.
– رئیس نمایشگاه های سالانه قرآن وعترت قم ومسئول برگزاری کنگره ها ی دین پژوهی وهمایش هاى تخصصى متعدد ١۵سال.
-مدیر مسئول سایت عرفان ، سایت اسلام شیعه ، سایت امام سجاد ، سایت هدایت ، سایت حماسه حسینى و تلویزیون ورادیو اینترنتى معارف.
– مسئول برگزاری بیش از پانصد مورد محافل قرآنی وجشنواره ها ومسابقات قرآنی ملی واستانی ونمایشگاههاى فرهنگى وهنرى داخل وخارج کشور در طول ٣٣سال.
– سرپرستى ومدیریت ٣۴مورد هیأت هاى اعزامى علمى وتبلیغى وفرهنگى وهنرى به کشورهاى اروپایى وآسیایى وآمریکا وآفریقا از سال ٨٠ تاکنون .

برخی مقالات چاپ شده:
کم توجهى به جایگاه وخواستگاه پژوهش درجامعه ما
بسیج مکتب و مدرسه عشق
مناسبات عالمان دین ، فرهنگ وجامعه
حوزه هاى علمیه ،نوآورى دینى ومواجهه منطقى با مطالبات عمومى
با عدل سخن بگوئیم یا جود؟
یک سؤال ویک پاسخ پیرامون قیام عاشورا
سنجش نفع و ضرر اقدامات أنصار حزب الله
ما وآنچه با مسجد کرده ایم
دیًن امام صادق (ع)به گردن ما مانده است
آیا تشیع ایرانى است؟
ما مسلمانیم یا لیبرال!!؟
ضرورت احیاء یک سنت کم رنگ شده در روحانیت شیعه
مهر
مسؤلیت دین ورزی و دین گریزی در جامعه با کیست؟
انقلاب وب ، دین پژوهى و تکلیف ما
پاسخى از طرف آقای دکتر آیت پیمان به شبهه افکنان عزاى سیدالشهداء (ع)
بایسته هاى مراسم محرم براى سخنرانان ومداحان
باید با پدیده شوم ابتذال در مداحی برخورد قانونی شود
گزارش دولتمردان باید مصداق (( قول سدید )) باشد
بازخوانی معضلات و چالش های مدیریتی قم
استان قم نیازمند نگاه ویژه است
مشوق گروه های خود سر به خود عمار پنداری و ابوذر گرایی
حداقل یک سال همدلى وهمزبانى کنید
چرا مدعیان اصولگرایی و اصلاح طلبی عنوان خود را تعریف نمی‌کنند؟!
دست آوردى از سه سفر پیاپى به آمریکا

وبلاگ   : www.ayatpeyman.ir

 

 

 

هیئت مدیره

آیت پیمان. آیت پیمان. آیت پیمان. آیت پیمان. آیت پیمان. آیت پیمان. آیت پیمان. آیت پیمان. آیت پیمان. آیت پیمان. آیت پیمان. آیت پیمان. آیت پیمان. آیت پیمان. آیت پیمان. آیت پیمان. آیت پیمان. آیت پیمان. آیت پیمان. آیت پیمان. آیت پیمان. آیت پیمان. آیت پیمان. آیت پیمان. آیت پیمان. آیت پیمان. آیت پیمان. آیت پیمان

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.