پاسخ های روشنگرانه

پاسخ های روشنگرانه (در نقد کتاب سوال هایی که باعث هدایت جوانان شد)

 

 

پاسخ های روشنگرانه (در نقد کتاب سوال هایی که باعث هدایت جوانان شد)
مشخصات کتاب:
سرشناسه : حسین زاده ، محمدعلی ، ‫ ۱۳۴۰ –
عنوان قراردادی : اسئله قادت شباب الشیعه الی الحق .فارسی .شرح
عنوان و نام پدیدآور : پاسخ های روشنگرانه «در نقد کتاب سوال هایی که باعث هدایت جوانان شد»/ محمدعلی حسین زاده.
مشخصات نشر : تهران: نشر مشعر ‫، ۱۳۹۱٫
مشخصات ظاهری : ‫۳۵۶ ص.
شابک : ‫ ۹۷۸-۹۶۴-۵۴۰-۳۹۲-۶
وضعیت فهرست نویسی : فیپا
یادداشت : کتاب حاضر نقدی بر کتاب”اسئله قادت شباب الشیعه الی الحق” تالیف سلیمان خراشی است.
یادداشت : کتابنامه: ص. [۳۴۹] – ۳۵۶٫
موضوع : خراشی، سلیمان . اسئله قادت شباب الشیعه الی الحق — نقد و تفسیر
موضوع : شیعه — دفاعیه ها و ردیه ها
موضوع : شیعه — عقاید
شناسه افزوده : خراشی، سلیمان . اسئله قادت شباب الشیعه الی الحق. شرح
رده بندی کنگره : ‫ BP211/5 ‫ /خ۴‮الف ۵۰۸۳ ۱۳۹۱
رده بندی دیویی : ‫ ۲۹۷/۴۱۷۲
شماره کتابشناسی ملی : ۲۸۰۵۲۸۴
ص: ۱
عناوین اصلی کتاب شامل:
اشاره؛ مقدمه؛ یادآوری؛ ۱٫ ازدواج دختر حضرت علی (ع)؛ ٢. بیعت با خلفا؛ ٣. نام های فرزندان علی (ع)؛ ۴٫ علی (ع) و قبول خلافت؛ ۵٫ علی (ع) و یاری همسر خود؛ ۶٫ وصلت بین خلفا و پیامبر (ص)؛ ٧. علم امام (ع)؛ ٨. رفتار امام حسن (ع) و امام حسین (ع) با حاکمان وقت؛ ٩. مصحف فاطمه (علیها السلام)؛ ١٠. همنامی صحابه ائمه با خلفا؛ ١١. لزوم شکیبایی در عزای اهل بیت (علیهم السلام)؛ ١٢. عزاداری علمای شیعه برای امام حسین (ع)؛ ١٣. عکس العمل صحابه در ماجرای خلافت؛ ١۴٫ نقش علی (ع) در ماجرای دوات و قلم؛ ١۵٫ میزان اعتبار کتاب کافی؛ ١۶٫ بررسی معنای «عبد» در نام گذاری ها؛ ١٧. بیعت علی (ع) با خلفا؛ ١٨. سیره علی (ع) در برابر روش خلفا؛ ١٩. دلالت نداشتن فتوحات جنگی بر حقانیت حاکمان؛ ٢٠. فلسفه صلح امام حسن (ع) با معاویه؛ ٢١. سجده بر تربت؛ ٢٢. ارتداد صحابه پس از پیامبر (ص)؛ ٢٣. امامت در فرزندان امام حسین (ع)؛ ٢۴٫ امامت جماعت در غیاب رسول خدا (ص)؛ ٢۵٫ غیبت امام زمان (عج)؛ ٢۶٫ شدت علاقه علی (ع) به پیامبر (ص)؛ ٢٧. تقیه امامان شیعه؛ ٢٨. عدم لزوم امام معصوم برای هر آبادی؛ ٢٩. فدک، ملک شخصی حضرت زهرا (علیها السلام)؛ ٣٠. قرآن علی (ع)؛ ٣١. اعتراض علی (ع) به خلفا؛ ٣٢. شمول آیه تطهیر بر امامان شیعه؛ ٣٣. افتخار امام صادق (ع) به ابوبکر؛ ٣۴٫ دلالت نداشتن فتح بیت المقدس بر حقانیت مذهب؛ ٣۵٫ رابطه عمر با علی (ع)؛ ٣۶٫ مواضع سجده در نماز؛ ٣٧. چگونگی قضاوت حضرت مهدی (عج)؛ ٣٨. ملاک امام مهدی (عج) در جنگ با مخالفان؛ ٣٩. چگونگی تولد امامان (علیهم السلام)؛ ۴٠. بردن نام امام زمان (عج)؛ ۴١. امامت عبدالله بن افطح؛ ۴٢. شیعه و پوشیدن لباس سیاه؛ ۴٣. تعدد فرق شیعه؛ ۴۴٫ شرط نبودن بلوغ در امامت؛ ۴۵٫ مصاحف دیگر نزد شیعه؛ ۴۶٫ عزاداری پیامبر (ص) و علی (ع) در مصائب؛ ۴٧. تسلط علمای شیعه و ایرانی به زبان عربی؛ ۴٨. مقصود از ارتداد صحابه؛ ۴٩. ارتباط نداشتن تعارض در روایات با بر حق بودن مذهب شیعه؛ ۵٠. دلایل استحباب گریه بر امام حسین (ع)؛ ۵١. مظلومیت امام حسین (ع) در میان اهل بیت (علیهم السلام)؛ ۵٢. ولایت علی (ع) در قرآن؛ ۵٣. فتوحات صحابه؛ ۵۴٫ نمازجمعه در مذهب شیعه؛ ۵۵٫ بررسی تحریف قرآن؛ ۵۶٫ ولایت کمال نور الهی؛ ۵٧. خلافت دو تن از اهل بیت (علیهم السلام)؛ ۵٨. تقیّه امام صادق (ع) در اظهار محبت به ابوبکر؛ ۵٩. ابوبکر بن علی شهید کربلا؛ ۶٠. لزوم ایمان به امامت؛ ۶١. ایمان به امامت در زمان پیامبر (ص)؛ ۶٢. اعتبار بیعت در لزوم امامت؛ ۶٣. رضایت الهی و بیعت رضوان؛ ۶۴٫ احترام شیعه به بزرگان صحابه؛ ۶۵٫ علم امام و واقعه کربلا؛ ۶۶٫ واژه «شیعه» در کلام پیامبر (ص)؛ ۶٧. دیدگاه شیعه در آیه «افک»؛ ۶٨. علت استفاده نکردن امامان از قدرت غیبی؛ ۶٩. فضایل علی (ع) در کلام صحابه؛ ٧٠. جنگ علی (ع) با معاندان؛ ٧١. فرق امام و پیامبر (ص)؛ ٧٢. محل دفن پیامبر (ص)؛ ٧٣. دفن ابوبکر و عمر کنار پیامبر (ص)؛ ٧۴٫ عقیده شیعه درباره تحریف قرآن؛ ٧۵٫ موضع امام علی (ع) در برابر خلافت ابوبکر؛ ٧۶٫ برخورد علی (ع) با معاویه؛ ٧٧. مقایسه فضایل خلفا با فضایل علی (ع)؛ ٧٨. مقایسه امام حسن و امام حسین (علیهما السلام) با صحابه؛ ٧٩. عضویت علی (ع) در شورای شش نفره؛ ٨٠. دلایل بیعت انصار با ابوبکر؛ ٨١. خلافت منصبی الهی؛ ٨٢. ازدواج بین علویان و امویان؛ ٨٣. تعارض نداشتن تقیه با عصمت؛ ٨۴٫ لزوم احترام گذاشتن به ثقلین؛ ٨۵٫ دائره شمول ارتداد صحابه؛ ٨۶٫ نام پدر حضرت مهدی (عج)؛ ٨٧. اختلافات روایات در مورد مهدی (عج)؛ ٨٨. تقیه در گفتار علی (ع)؛ ٨٩. رابطه هجرت با ایمان؛ ٩٠. سیمای صحابه در قرآن؛ ٩١. جنگ صحابه با مرتدان؛ ٩٢. بهترین های امت هر پیامبر؛ ٩٣. پیامبر (ص) و ترک تقیّه؛ ٩۴٫ برخورد علی (ع) با مخالفان خود؛ ٩۵٫ دیدگاه شیعه درباره اجماع؛ ٩۶٫ زیدیه از نظر شیعه امامیه؛ ٩٧. علت اعتبار سخن حکیمه خاتون درباره تولد امام زمان (عج)؛ ٩٨. بررسی حدیث منزلت؛ ٩٩. محبت اهل بیت (علیهم السلام) و لزوم ترک گناه؛ ١٠٠. بداء در عقیده شیعه؛ ١٠١. رابطه شیعه با یهودیان و مسیحیان؛ ١٠٢. محبت شیعه به امام حسن (ع)؛ ١٠٣. تعدد فرق در مذاهب مختلف؛ ١٠۴٫ علت دفاع علی (ع) از عثمان؛ ١٠۵٫ مشورت عمر با علی (ع)؛ ١٠۶٫ علت قبول مسئولیت در زمان خلفا از سوی یاران علی (ع)؛ ١٠٧. علت اختلاف در فتاوای مراجع؛ ١٠٨. ضرورت تقیه در رفتار امامان (علیهم السلام)؛ ١٠٩. شناخت ائمه شرط ایمان؛ ١١٠. معنای سفارش پیامبر (ص) نسبت به اهل بیت (علیهم السلام)؛ ١١١. پیامبر (ص) و واگذاری مسئولیت به خلفا؛ ١١٢. رفتار عایشه پس از پیامبر (ص)؛ ١١٣. حدیث منزلت و جانشینی علی (ع)؛ ١١۴٫ معنای خلیفه در حدیث «اثنی عشر خلیفه»؛ ١١۵٫ علل و انگیزه های ارتداد؛ ١١۶٫ اعتماد پیامبر (ص) به صحابه؛ ١١٧. عملکرد دو همسر پیامبر (ص)؛ ١١٨. صحابه و گسترش اسلام؛ ١١٩. ادعایی دروغین؛ ١٢٠. شمول حدیث حوض بر همه صحابه؛ ١٢١. انتساب تمجید خلفا به مالک اشتر؛ ١٢٢. علت بیعت علی (ع) با ابوبکر؛ ١٢٣. علت عقیده شیعه به عصمت فاطمه (علیها السلام)؛ ١٢۴٫ علت جنگ های حضرت علی (ع)؛ ١٢۵٫ فرق امامت با نبوت؛ ١٢۶٫ دلیل ولایت علی (ع)؛ ١٢٧. قائده لطف و امام زمان (عج)؛ ١٢٨. دلایل حقانیت امامان (علیهم السلام)؛ ١٢٩. تعارض نداشتن رفتار ائمه (علیهم السلام)؛ ١٣٠. کمک گرفتن از کفار ذمی علیه دشمنان؛ ١٣١. شیعه و نپذیرفتن امامت زید بن علی؛ ١٣٢. دلایل نصب علی (ع) به خلافت؛ ١٣٣. علی (ع) و مأموریت در جیش اسامه؛ ١٣۴٫ قرآن علی (ع)؛ ١٣۵٫ اهل بیت (علیهم السلام) از نگاه شیعه؛ ١٣۶٫ اهل بیتِ زمان رسول خدا (ص)؛ ١٣٧. مصادیق اهل البیت (علیهم السلام)؛ ١٣٨. رفتار علی (ع) در جنگ با مرتدین؛ ١٣٩. وجود تعارض در روایات فریقین؛ ١۴٠. تاریخ تدوین روایات شیعه؛ ١۴١. معیار رد روایات در شیعه؛ ١۴٢. مصداق ستوده شده در کلام علی (ع)؛ ١۴٣. سهو و خطای امامان (علیهم السلام)؛ ١۴۴٫ دلیل بر تولد امام زمان (عج)؛ ١۴۵٫ نماز خواندن پشت سر مروان؛ ١۴۶٫ علت عدم ظهور امام زمان (عج)؛ ١۴٧. شرایط امامت؛ ١۴٨. علل تعدد فرق شیعه؛ ١۴٩. رفتار شیعه در برابر عایشه؛ ١۵٠. علم امامان و تحمّل مصائب؛ ١۵١. علم غیب امام حسین (ع) و رفتن به کوفه؛ ١۵٢. فلسفه غیبت امام دوازدهم (عج)؛ ١۵٣. جایگاه امامان (علیهم السلام) در نقل روایات؛ ١۵۴٫ علی (ع) و نقل حدیث از پیامبر (ص)؛ ١۵۵٫ صحابه و نقل حدیث از پیامبر (ص)؛ ١۵۶٫ شیعه پیرو احکام رسول خدا (ص) و امامان (علیهم السلام)؛ ١۵٧. علت ارزشمندی دیدارکنندگان با امام زمان (عج)؛ ١۵٨. شیعه و رد روایات منقول از صحابه؛ ١۵٩. کفایت کتاب کافی برای شیعه؛ ١۶٠. حجّیت اجماع نزد شیعه؛ ١۶١. وجود ادعای اجماع متضادین در احکام فقهی؛ ١۶٢. کلام حر عاملی در مسأله اجماع؛ ١۶٣. چگونگی زیارت مشاهد مشرفه؛ ١۶۴٫ اتهام دشنی شیعه با اهل بیت (علیهم السلام)؛ ١۶۵٫ پنهان کردن روایات مربوط به خلافت علی (ع)؛ ١۶۶٫ مقصود از شناخت امام (ع)؛ ١۶٧. علت طول عمر اشخاص؛ ١۶٨. دلیل اعتبار سخن افراد؛ ١۶٩. حدیث طینت؛ ١٧٠. نصوص خلافت علی (ع) و برخورد صحابه؛ ١٧١. تحریف قرآن از دیدگاه شیعه؛ ١٧٢. امامان (علیهم السلام) مبیّن احکام پیامبر (ص)؛ ١٧٣. هواداری امامان شیعه از راویان برجسته؛ ١٧۴٫ جایگاه خلفا نزد پیامبر (ص)؛ ١٧۵٫ دامنه تکفیر صحابه؛ ١٧۶٫ امامت و لزوم مبارزه با ظلم؛ ١٧٧. معنای استغفار ائمه (علیهم السلام) از خطا و گناه؛ ١٧٨. موضوع دعوت انبیا؛ ١٧٩. دلیل ترک متعه توسط امامان (علیهم السلام)؛ ١٨٠. واسطه در علم امامان (علیهم السلام)؛ ١٨١. معیار و ضابطه قبول روایات؛ ١٨٢. تعارض نداشتن تقیه با عصمت؛ ١٨٣. چگونگی برخورد علی (ع) با سیره خلفا؛ ١٨۴٫ علی (ع) و جریان شورا؛ ١٨۵٫ نام امامان شیعه در احادیث؛ ١٨۶٫ علی (ع) و جریان ارتداد؛ کتابنامه

 

 

 

 

منبع

http://shiastudies.com

پاسخ های روشنگرانه. پاسخ های روشنگرانه. پاسخ های روشنگرانه. پاسخ های روشنگرانه. پاسخ های روشنگرانه پاسخ های روشنگرانه. پاسخ های روشنگرانه. پاسخ های روشنگرانه. پاسخ های روشنگرانه. پاسخ های روشنگرانه. پاسخ های روشنگرانه. پاسخ های روشنگرانه. پاسخ های روشنگرانه

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.