آیا می توان در خواب رسول الله (صلی الله علیه واله) را دید؟

دیدن رؤیا ، یکی از اسرار نهفته الهی در انسان است . بر اساس پژوهش‌ها، همه حتی نوزادان، خواب می‌بینندانبیا نیز خواب می‌دیدند . و قرآن مجید نیز در آیاتی به رؤیاهای پیامبران اشاره کرده است . درباره‌ی خواب حضرت ابراهیم می‌گوید:«هنگامی که او به مقام سعی و کوشش رسید، گفت: پسرم! من در خواب دیدم که تو را ذبح می‌کنم; نظر تو چیست؟ گفت: پدرم! هر چه دستور داری اجراکن، به خواست‌خدا مرا از صابران خواهی یافت . هنگامی که هر دو تسلیم شدند و ابراهیم جبین او را بر خاک نهاد، او را ندا دادیم که ای ابراهیم! آن رؤیا را تحقق بخشیدی (و به ماموریت‌خود عمل کردی). ما این گونه نیکوکاران را جزا می‌دهیم ; این مسلما همان امتحان الهی است، ما ذبح عظیمی را فدای او کردیم، و نام نیک او را در امت‌های بعد باقی نهادیم» . (1)نیز از رؤیاهای حضرت یوسف، در دوران کودکی‌اش که دیده بود یازده ستاره وخورشید و ماه برایش سجده می‌کنند چنین پرده برداشته:«به خاطر بیاور هنگامی را که یوسف به پدرش گفت: پدرم! من در خواب دیدم که یازده ستاره و خورشید و ماه در برابرم سجده می‌کنند» . (2)قرآن مجید یکی از رؤیاهای پیامبر اکرم‌صلی الله علیه وآله وسلم را برای ما چنین نقل می‌کند:«و ما آن رؤیایی را که به تو نشان دادیم، فقط برای آزمایش مردم بود .» (3)در روایات بین خواب انبیا و معصومین‌علیهم السلام و مردم عادی فرق گذاشته شده و گفته شده است: انبیا خواب و بیداری ندارند، چرا که قلب آن‌ها هرگز نمی‌خوابد . امام رضاعلیه السلام می‌فرماید: «ان نومنا و یقظتنا واحده; خواب و بیداری ما یکسان است .» (4) لذا آنچه را که در عالم رؤیا می‌بینند همانند آن است که در بیداری دیده‌اند .بدین جهت‌حضرت ابراهیم‌علیه السلام آنچه را در خواب دیده بود با اسماعیل در میان می‌گذارد، او هم که می‌دانست‌خواب پیامبران حجت است و به سان یک دستور الهی در بیداری است، در پاسخ گفت: پدر جان! به ماموریت‌خود جامه عمل بپوشان و من در برابر این فرمان شکیبا هستم .و حضرت یعقوب که واقعیت‌ها را به خوبی می‌دانست‌به فرزندش حضرت یوسف، پس از دیدن خواب، فرمود: «خواب خود را برای برادرانت‌بازگو نکن که برای تو نقشه [خطرناکی] می‌کشند، چرا که شیطان دشمن آشکار انسان است» . (5)همچنین برای معصومین‌علیهم السلام خواب‌های زیادی نقل شده است که برخی از آن‌ها مربوط به دیدن رسول الله‌صلی الله علیه وآله وسلم است و گاهی در این خواب‌ها پیام‌هایی بوده است که معصومین‌علیهم السلام طبق همان دستور، عمل می‌کردند اگر چه مضمون آن رؤیا و یا پیام را برای دیگران نقل نمی‌کردند و آن را به صورت راز نزد خود نگه می‌داشتند .از مجموع آن خواب‌ها نکات مهمی به دست می‌آید:۱ . امکان دیدن رسول الله در خواباز تعدد خواب‌های معصومین و از این که با کمال قاطعیت فرموده‌اند: پیامبر را در خواب دیده‌ایم، استفاده می‌کنیم که اگر دیدن پیامبر اکرم‌صلی الله علیه وآله وسلم در خواب امکان نداشت، غیر ممکن بود آن‌ها چنین سخنی را برای دیگران بیان کنند .و با عنایت‌به برخی روایات و خواب برخی از یاران بسیار او خوب و با اخلاص پیامبر و اهل بیت علیهم السلام‌معلوم می‌شود که مؤمنان نیز بر اثر آن رابطه روحی و معنوی که با انبیا و اوصیای الهی دارند گاهی آن‌ها را در خواب می‌بینند، که در روایات از وجود چنین خواب‌هایی خبر داده شده است . امام صادق‌علیه السلام در تایید این خواب‌ها فرموده: «پدرم از جدم از پدرش از رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم نقل کرده که پیامبر اکرم‌صلی الله علیه وآله وسلم فرمود: «من رآنی فی منامه فقد رآنی، فان الشیطان لا یتمثل فی صورتی و لا فی صوره احد من اوصیائی و لا فی صوره احد من شیعتهم ; هر که مرا در خواب ببیند به یقین مرا دیده است، زیرا شیطان نه به صورت من و نه به صورت یکی از اوصیای من و نه به صورت یکی از پیروان آنان ظاهر می‌شود» . (6)علامه مجلسی در شرح و تفسیر این حدیث، می‌فرماید: و این خبر دلالت دارد که هرگز شیطان به صورت پیامبر و امامان معصوم بلکه حتی در صورت و شکل آن‌ها ظاهر نمی‌گردد . سپس اضافه می‌کند که: شاید مراد از شیعیان، همان شیعیان و پیروان خالص آن‌ها همانند سلمان و ابوذر و … باشد . (۷)و برخی دیگر در تفسیر و تاویل این حدیث، اظهار داشته‌اند که: دیدن پیامبر اکرم‌صلی الله علیه وآله وسلم در هر حال باطل نبوده و جزو خواب‌های آشفته و اضغاث احلام نمی‌باشد . (۸)شیخ صدوق‌رحمه الله می‌نویسد: در اخبار صحیحه از ائمه ما روایت‌شده که: هر فردی پیامبر یا یکی از امامان را در خواب ببیند که وارد شهر یا روستایی شده است، ورود آن‌ها امنیت آن شهر و روستا را از آنچه که از آن می‌ترسند، درپی خواهد داشت، و همچنین به آرزوهایشان خواهند رسید . (۹)دستوری برای دیدن رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم در خوابامام صادق‌علیه السلام می‌فرماید: هر که دوست دارد پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم را در خواب ببیند پس از نماز عشاء: ۱ – غسل کند . ۲ – چهار رکعت نماز بخواند همراه چهارصد مرتبه آیه الکرسی . ۳ – هزار مرتبه بر محمد و آل محمد صلوات بفرستد . ۴ – با پیراهن تمیز و پاک به بستر خواب برود . ۵ – دست راست‌خود را زیر گونه راست‌بگذارد . ۶ – صد مرتبه بگوید: «سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر و لا حول و لا قوه الا بالله . ۷ – صد مرتبه بگوید: ماشاءالله، که پیامبر اکرم را در خواب خواهد دید . (۱۰)۲ . پیشگویی مرگ قریب الوقوعو از خواب‌های معصومین به دست می‌آید حضرت فاطمه و امام علی و امام حسین‌علیهم السلام رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم را در خواب دیدند که از مرگ و شهادت بسیار نزدیک آنان پرده برداشتند .۳ . دستور پیامبر به امام علی‌علیه السلامو در خوابی که امیرمؤمنان‌علیه السلام دید و از امت اظهار شکایت کرد، پیامبربه او فرمود: علی جان! آن‌ها را نفرین کن . که حضرت به دستور پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم آن‌هایی را که باعث رنجش خاطر و اذیت وی شده بودند نفرین کرده، که آثار این نفرین بعدها با مسلط شدن افراد نالایق و ستمگر به خوبی ظاهر گشت .۴ . اخبار پیامبرصلی الله علیه وآله وسلمعلی‌علیه السلام‌از زبان پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم‌استجابت دعای خویش را برای دیگران چنین بازگو کرد: پیامبر در خواب به من فرمود: دعای تو مستجاب شده و پس از سه شب به سوی ما می‌آیی .۵ . انجام فرمان رسول خداصلی الله علیه وآله وسلمامام حسین‌علیه السلام نیز یکی از دلایل خروج خود از مدینه و مکه و سفر به سوی عراق را، انجام ماموریتی عنوان کرد که از سوی پیامبر به او داده شده است .آری اگر چه امام حسین‌علیه السلام آن ماموریت را که در خواب به او گفته شده، کتمان کرد و به عبدالله بن جعفر که برای بازگشت امام حسین از بین راه تلاش می‌کرد، فرمود: «انی رایت رسول الله‌صلی الله علیه وآله وسلم فی منامی و امرنی به امر لابد ان انتهی الیه ; پیامبرخداصلی الله علیه وآله وسلم را در خواب دیدم، مرا دستوری داد که در حال انجام آن ماموریت هستم .» عبدالله پرسید: آن خواب چیست؟حضرت فرمود: «تاکنون آن را برای کسی نگفته‌ام و از این پس هم برای کسی نخواهم گفت تا خدای را ملاقات کنم .» (11)پیامبر اکرم در خواب معصومیناز جمله رؤیاهای معصومین‌علیهم السلام که رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم را دیده‌اند، رؤیاهایی است که از پنج معصوم‌علیهم السلام روایت‌شده است . آنان در چند نوبت پیامبر خداصلی الله علیه وآله وسلم را در خواب دیده‌اند، برخی رؤیاهای بازگو شده بدین قرار است:حضرت فاطمه، امام علی، امام حسین، و حضرت موسی بن جعفر و حضرت امام رضاعلیهم السلام پیامبر اکرم‌صلی الله علیه وآله وسلم را در خواب دیده‌اند .الف – رؤیاهای فاطمه علیها السلامروزهایی که فاطمه به سوگ پدر نشسته و از فراق حضرت سخت گریان بود شاید بارها به خواب دختر مظلومه‌اش آمده بود ولی جز حدیثی که از امام صادق‌علیه السلام نقل شده ظاهرا خواب دیگری از فاطمه نقل نشده است .طبری در دلائل الامامه از امام صادق روایت کرده: پس از رحلت رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم فاطمه‌علیها السلام در یک خواب طولانی پدر خود را در خواب دید و او را به ملحق شدن بشارت داد و هم‌چنین منزل دخترش را در بهشت‌به او نشان داد . وقتی که فاطمه‌علیهما السلام از خواب بیدار شد به امیرمؤمنان‌علیه السلام فرمود: هر گاه از دنیا رفتم احدی را برای حضور در کفن و دفن جز ام سلمه و ام‌ایمن و فضه و از مردان جز دو فرزندم و عباس و سلمان و عمار و مقداد و ابوذر و حذیفه خبر نکن . . . (۱۲)ب – رؤیاهای امام علی‌علیه السلامامیر مؤمنان‌علیه السلام نیز چند مرتبه پیامبر اکرم‌صلی الله علیه وآله وسلم را در خواب دید که در هر مرتبه، مطالبی را از پیامبر اکرم‌صلی الله علیه وآله وسلم نقل فرموده است .از جمله این که علامه مجلسی به نقل از کنزالفوائد آورده است که: … روزی حضرت علی‌علیه السلام در سجده آن قدر گریست که صدای ناله و گریه‌اش شدت یافت . گفتیم: ای امیرمؤمنان! گریه تو ما را ناراحت کرد و به شدت ما را در اندوه فرو برد، چرا که تاکنون ندیده بودیم چنین کنی . فرمود: خدای را در سجده می‌خواندم و در همان حال خواب چشمم را ربود، رؤیایی دیدم که مرا به دلهره انداخت . دیدم که رسول الله ایستاده است و می‌فرماید: ای اباالحسن! غیبت تو به درازا کشیده است و من نیز مشتاق دیدار تو هستم و خدایم وعده‌هایی را که درباره‌ی تو به‌من داده بود، وفا نمود . عرض کردم: یا رسول الله! چه وعده‌هایی درباره‌ی من به تو داده است؟فرمود: به من وعده داده است که تو و همسرت و دو فرزند و ذریه‌ات را در بالاترین درجات در علیین قرار دهد .عرض کردم: پدرم به فدایت‌باد یا رسول الله، سرنوشت‌شیعیان ما چه خواهد شد؟ فرمود: شیعیان ما از ما هستند و کاخ‌های آنان در کنار کاخ‌ها و قصرهای ما می‌باشد . عرض کردم: ای رسول خدا! برای شیعیان ما در دنیا چه می‌باشد؟فرمود: امنیت و عافیت . عرض کردم: در حال مرگ و احتضار چه می‌باشد؟ فرمود: در آن هنگام هر یک حکمران نفس خویش می‌باشد، و به ملک الموت دستور داده می‌شود تا از او پیروی کند .عرض کردم: آیا برای این معنی، حدی وجود دارد؟فرمود: آری هر یک از شیعیان، ما را بیشتر دوست داشته باشند در موقع جان دادن، جانش به گونه‌ای بیرون می‌رود همانند هر یک از شما که در روز گرم تابستان آب سرد را می‌نوشید . . . (۱۳)امیرمؤمنان‌علیه السلام در ماه رمضانعلی‌علیه السلام در شبی از شب‌های ماه رمضان لحظاتی خوابید اما چیزی نگذشت که هراسان از خواب بیدار شده و در حالی که صورت خود را با پیراهنش خشک می‌کرد، از جای برخاست و چنین گفت: خدایا! دیدارمان را با ذات اقدست مبارک گردان . و پیوسته جمله‌ی «لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم» را تکرار می‌کرد . سپس به نماز ایستاد تا این که پاسی از شب گذشت و پس از تعقیب، بار دیگر خواب چشمانش را ربود، این بار نیز هراسان از خواب بیدار شد .ام کلثوم گفت: همان وقت فرزندان خود را جمع کرده و به آنان فرمود: مرا در این ماه از دست‌خواهید داد، زیرا که امشب خوابی دیدم که وحشت زده از خواب بیدار شدم . گفتند: آن خواب چیست؟فرمود: در همین حال، رسول خدا را در خواب دیدم که به من می‌گفت: ای اباالحسن! به زودی به نزد ما خواهی آمد; در وقتی که آن شقی به سوی تو آمده و محاسنت را از خون سرت رنگین خواهد کرد . به خدا سوگند که من مشتاق دیدار تو هستم و تو در دهه‌ی آخر از ماه رمضان در نزد ما می‌باشی . پس بشتاب به سوی ما، چرا که آنچه در نزد ما هست‌برای تو بهتر و ماندگارتر است .وقتی که این سخنان را از علی‌علیه السلام شنیدند: صدای ضجه و ناله آنان بالا گرفت لذا حضرت آن‌ها را سوگند داد تا آرام گیرند . (۱۴)ابوصالح حنفی می‌گوید: از علی‌علیه السلام شنیدم که می‌گفت: پیامبر را در خواب دیدم و از آنچه که از امتش دیده بودم به او شکایت کرده و گریستم . پیامبر خداصلی الله علیه وآله وسلم فرمود: علی جان! گریه نکن و نگاه کن . وقتی نگاه کردم دو نفر در بند کشیده را دیدم که با سنگ به سر آن دو زده می‌شد . (۱۵)همچنین روایت‌شده که آن حضرت به ام‌کلثوم فرمود: دخترم! چنین می‌بینم که روزهای بسیار کمی در کنار شما خواهم بود . ام‌کلثوم گفت: چگونه، ای پدر جان؟حضرت فرمود: پیامبر خداصلی الله علیه وآله وسلم را در خواب دیدم که گرد و غبار را از صورتم پاک می‌کند و می‌گوید: علی جان! دیگرچیزی بر تو نیست زیرا، آنچه که می‌باید انجام دهی، انجام داده‌ای . (۱۶)و در روایت دیگر آمده است که آن حضرت به دخترش فرمود: دخترم! چنین نکن که رسول الله را می‌بینم که با دست خود به من اشاره می‌کند که: علی جان! به سوی ما بیا . زیرا آنچه که در نزد ما هست‌برای تو بهتر می‌باشد . (۱۷)گزارشی دیگر از واپسین روزهای زندگی:مرحوم شیخ عباس قمی می‌نویسد: چون شب بیست و یکم شد، فرزندان و اهل بیت‌خود را جمع کرد و ایشان را وداع کرد و فرمود: خدا جایگزین من است‌بر شما، او بس است مرا و نیکو وکیلی است . و ایشان را به نیکی کردن وصیت فرمود و در آن شب اثر زهر بر بدن مبارکش بسیارظاهر شده بود، هر چقدر خوردنی و آشامیدنی آوردند تناول نکرد و لب‌های مبارکش به ذکر خدا حرکت می‌کرد . عرق مانند مروارید از پیشانی‌اش می‌ریخت و به دست مبارک خود پاک می‌کرد و می‌فرمود: از رسول خدا شنیدم که چون وفات مؤمن نزدیک می‌شود، پیشانی او عرق می‌کند و ناله‌ی او کم می‌شود . پس کوچک و بزرگ فرزندان خود را طلبید و فرمود: خدا خلیفه‌ی من است‌بر شما، شما را به خدا می‌سپارم . پس همه به گریه افتادند . حضرت امام حسن‌علیه السلام گفت: ای پدر! چنین سخن می‌گویی که گویا از خود ناامید شده‌ای؟ فرمود: ای فرزند گرامی! یک شب پیش از این واقعه، جدت رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم را در خواب دیدم و از آزارهای این امت‌به او شکایت کردم; فرمود: [علی جان] آن‌ها را نفرین کن . پس گفتم: خداوندا! عوض من بدان را بر ایشان مسلط کن و عوض ایشان بهتر از آن‌ها را مرا روزی گردان . پس حضرت رسول‌صلی الله علیه وآله وسلم فرمود: خدا دعای تو را مستجاب کرد و بعد از سه شب، تو را به نزد من خواهد آورد . و اکنون سه شب گذشته است . (۱۸)ج – رؤیاهای امام حسین‌علیه السلامبراساس روایات ابی عبدالله‌علیه السلام در سه جا پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم را در خواب دید، یکی در کنار تربت پاک و مطهرش و دومین مورد آن در عصر تاسوعا و روز عاشورا بود .ابن اعثم کوفی می‌نویسد: بعد از جریان ملاقات با ولید (والی مدینه)، حضرت امام حسین‌علیه السلام سه شب پی در پی به سوی قبر پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم می‌رفت و در شب سوم، پس از برگزاری چند رکعت نماز گفت: خدایا! این قبر پیامبر توست و من فرزند دختر پیامبر می‌باشم و تو از این پیشامدی که برایم شده، آگاهی . خدایا! من معروف را دوست می‌دارم و از منکر بیزارم . یا ذوالجلال و الاکرام! از تو می‌خواهم که به حق این قبر و آن که در آن می‌باشد، آنچه را مورد رضایت‌خود و پیامبر و مؤمنان ست‌برایم اختیار کن .و در کنار قبر پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم همچنان گریه می‌کرد تا این که در نزدیکی‌های صبح سر خود را بر روی قبر گذارده، لحظاتی خواب چشمانش را ربود . که در همان حال پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم را در خواب دید به همراه گروهی از فرشتگان – که در طرف راست و چپ و پیشاپیش و پشت‌سرش بودند – به سویش آمده و فرزند خود را در آغوش گرفته و به سینه چسباند و میان دو چشم [فرزندش] را بوسید و فرمود: حبیب من ای حسین! گویا تو را در همین روزها می‌بینم که به خون خود آغشته می‌شوی و در سرزمین «کربلا» در بین گروهی از امتم کشته خواهی شد . و تو در آن وقت تشنه‌ای و هیچ کس سیرابت نمی‌کند . این در حالی است که آنان امید به شفاعت من دارند … وای بر آنان! خداوند شفاعتم را نصیبشان نکند … حبیب من حسین! بدان که پدر و مادر و برادرت بر من وارد شده‌اند و اینک مشتاق دیدار تو هستند ; و برای تو در بهشت درجاتی است که به آن‌ها نمی‌رسی مگر به شهادت و کشته شدن در راه خدا .پس امام حسین‌علیه السلام به جد بزرگوار خود نگاه می‌کرد و سخن او را گوش می‌داد و می‌گفت: یا جداه، نیازی به برگشتن به این دنیا ندارم، پس مرا به همراه خود ببر و داخل قبر کن .پیامبر در پاسخ فرمود: حسین جان! باید به این دنیا بازگردی تا شهادت در راه خدا روزی تو گردد و به آنچه که خداوند برای تو از ثواب عظیم نوشته است، دست‌یابی . بدان که تو و پدر و برادر و عمو و عموی پدرت در روز قیامت در یک گروه محشور شده و با هم داخل بهشت‌خواهید شد .پس امام حسین‌علیه السلام هراسان و ترسان از خواب بیدار گشته و خواب خود را براهل بیتش و همچنین بر فرزندان عبدالمطلب بازگو کرد، و در آن روز هیچ گروهی در شرق و غرب محزون‌تر از اهل بیت رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم و گریان‌تر از آن‌ها یافت نشد . (۱۹)رؤیای امام در روز عاشورابه هنگام سحر، امام حسین‌علیه السلام اندکی خوابید و چون بیدار شد، فرمود: یاران من! می‌دانید هم اکنون در خواب چه دیدم؟اصحاب گفتند: یابن رسول الله، چه دیدی؟ فرمود: سگانی را دیدم که به من حمله می‌کردند تا مرا پاره پاره کنند و در میان آن‌ها سگی سفید و سیاه را دیدم که نسبت به من از دیگر سگان وحشی‌تر و خون آشام‌تر بود! گمان می‌کنم آن که مرا خواهد کشت مردی ابرص می‌باشد! و در دنباله این خواب، جدم رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم را دیدم که تعدادی از اصحابش همراه او بودند و به من فرمود: «فرزندم! تو شهید آل محمدی و اهل آسمان‌ها و کروبیان عالم بالا از مژده آمدنت شادی می‌کنند و امشب به هنگام افطار نزد من خواهی بود . شتاب کن و کار را به تاخیر مینداز! این فرشته‌ای است که از آسمان فرود آمده است تا خون تو را گرفته و در شیشه‌ی سبز رنگی قرار دهد» . یاران من! این خواب گویای آن است که اجل نزدیک و بی تردید، هنگام رحیل و کوچ از این جهان فانی فرا رسیده است . (۲۰)د – رؤیای امام موسی بن جعفرعلیهما السلامدر روزهایی که امام موسی بن جعفرعلیهما السلام در زندان هارون به سر می‌برد، شبی هارون در خواب دید که مرد سیاه چهره‌ای به او حمله ور شده و روی سینه‌اش نشسته و گلویش را می‌فشرد و می‌گوید: موسی بن جعفر را از روی ظلم و ستم به زندان فرستاده‌ای … و در آن جا هارون قول داد که فورا حضرت را از زندان آزاد کند . از این روی به دنبال فضل بن ربیع فرستاده و دستور داد تا حضرت موسی بن جعفرعلیهما السلام را از زندان آزاد کند . فضل به خدمت امام آمده، ضمن آزاد کردن حضرت، به او گفت: ای فرزند رسول خدا، مرا خبر ده که چه چیز باعث‌شده که این اندازه نزد هارون مقام پیدا کنی؟ حضرت فرمود: شب چهارشنبه جدم رسول الله‌صلی الله علیه وآله وسلم را در خواب دیدم و به من فرمود: یا موسی، انت محبوس مظلوم ; تو زندانی ستم دیده‌ای . عرض کردم: آری‌ای رسول خدا، من زندانی مظلوم هستم . پس سه مرتبه جمله را تکرار و آن گاه فرمود: «وان ادری لعله فتنه لکم و متاع الی حین» ; (21) و من نمی‌دانم شاید این آزمایش برای شماست و مایه بهره‌گیری تا مدتی [معین ]. صبح که می‌کنی روزه دار باش و دو روز دیگر را که پنج‌شنبه و جمعه باشد، روزه بگیر و در وقت افطار ۱۲ رکعت نماز بخوان و در هر رکعت‌یک مرتبه سوره حمد و ۱۲ مرتبه سوره «قل هوالله احد» بخوان . و هنگامی که چهار رکعت از آن‌ها را خواندی به سجده برو و بگو: «یا سابق الغوت و یا سامع کل صوت، یا محیی العظام و هی رمیم بعد الموت اسالک باسمک العظیم الاعظم ان تصلی علی محمد عبدک و رسولک و علی اهل بیته الطاهرین و ان تعجل لی الفرج مما انا فیه .» چون چنین کردم و به دستور پیامبر خداصلی الله علیه وآله وسلم عمل کردم، وسیله آزادی‌ام فراهم شد . (۲۲)ه – رؤیای امام رضاعلیه السلامشیخ صدوق‌رحمه الله به سند خود از امام جوادعلیه السلام روایت کرده است که فرمود: وقتی مامون امام رضاعلیه السلام را به عنوان ولی‌عهد خود قرار داد، مدتی باران نیامد، برخی از اطرفیان مامون و دشمنان و کینه توزان گفتند: ببینید از زمانی که علی بن موسی‌علیه السلام به نزد ما آمده و ولی عهد ما شده، خداوند باران را هم بر ما حبس کرد . وقتی این خبر به گوش مامون رسید بسیار نگران شد و به امام گفت: می‌بینی که باران بر ما حبس شده است، چه خوب بود دعا می‌کردی که باران بیاید، امام فرمود: آری . مامون گفت: در چه زمانی دعا خواهی کرد؟امام فرمود: روز دوشنبه، چرا که رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم به همراه امیرمؤمنان علی‌علیه السلام دیشب به خوابم آمده . و به من فرمودند: فرزندم! تا روز دوشنبه صبر کن و آن گاه برای طلب باران به صحراه بیرون شو، که خداوند برای آنان باران خواهد فرستاد و آنان را نیز خبر کن به این که خداوند به تو می‌نمایاند آنچه را که از حالشان نمی‌دانند و خبر ندارند تا آگاهی‌شان به فضل و مقام تو در نزد خداوند، بیشتر شود . . . (۲۳)رؤیای دیگر از امام رضاعلیه السلامسهل بن ذبیان گوید: روزی پیش از آن که کسی بر امام علی بن موسی الرضاعلیه السلام وارد شود، به محضرش رسیدم .حضرت تا مرا دید، فرمود: ای ابن ذبیان! خوش آمدی . الآن پیک ما قصد داشت‌به دنبالت‌بیاید تا به نزد ما بیایی . عرض کردم: برای چه ای فرزند رسول خدا؟فرمود: به جهت خوابی که دیشب دیده‌ام و مرا پریشان کرد و خواب را از چشمم ربوده و به بیداریم کشانید .عرض کردم: ان شاءالله خیر باشد . فرمود: ای ابن ذبیان! در خواب می‌دیدم گویا برایم پلکانی نصب شده که صد پله دارد، پس من از نردبان بالا رفته و به آخرین پله آن رسیدم . عرض کردم: ای مولای من! من تو را به طول عمر تبریک می‌گویم; امید است که به تعداد پله‌های نردبان، یکصد سال عمر کنی . امام فرمود: هر چه را خدا اراده کند همان خواهد بود .سپس فرمود: ای ابن ذبیان! وقتی که به بالای نردبان رسیدم، دیدم گویا وارد گنبد سبزی شدم که درونش از ظاهر پیدا بود . همچنین جدم رسول الله‌صلی الله علیه وآله وسلم را دیدم که در آن جا نشسته بود و در طرف راست و چپش دو جوان خوش سیما قرار داشتند که نور از صورتشان تلالؤ می‌کرد . و بانویی بسیار با هیبت را در کنارش و همچنین مرد با هیبتی را در مقابلش نشسته دیدم و شخص دیگری را ایستاده دیدم که این قصیده را می‌خواند: «لام عمر و باللوی مربع» . (24) وقتی که پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم مرا دید، فرمود: فرزندم، خوش آمدی . ای علی بن موسی الرضا، بر پدرت علی سلام کن . پس بر او سلام کردم، سپس فرمود: بر مادرت فاطمه سلام کن . باز سلام کردم، فرمود: بر دو پدرت امام حسن و امام حسین سلام کن . و من نیز چنین کردم و در آخر فرمود: بر شاعر و مادح ما در دار دنیا، «سید اسماعیل حمیری» هم سلام کن . پس بر او نیز سلام کردم و در محضرش نشستم .پیامبر به سید اسماعیل نگاه کرد و فرمود: برگرد به آنچه که می‌خواندی .حمیری شروع کرد و قصیده خود را از اول خواند . پیامبر گریست و هنگامی که حمیری به این جا رسید: «و وجهه کالشمس اذ تطلع ; صورت او همانند خورشید است هر گاه بیرون می‌آید» که پیامبر و فاطمه و همراهان همه گریه کردند . و وقتی که به این جا رسید: «قالوا له لو شئت اعلمتنا الی من الغایه و المفزع» ، به او گفتند: اگر دوست داری ما را آگاه کن که پس از تو چه کسی مقصد و پناه است .پیامبر خداصلی الله علیه وآله وسلم دو دستش را بالا گرفته فرمود: خدایا، تو بر من و آن‌ها شاهدی که من آن‌ها را آگاه ساختم که مقصد و مفزع و پناه، علی بن ابی طالب‌علیه السلام است . و سپس با دو دستش به علی‌علیه السلام اشاره کرد .امام فرمود: و هنگامی که سید حمیری از خواندن قصیده خود فارغ شد، حضرت نگاهی به من کرد و فرمود: «ای علی بن موسی الرضا، این قصیده را حفظ کن و به شیعیان ما دستور ده تا آن را حفظ کنند و آن‌ها را خبر کن که هر کسی این اشعار را حفظ کند و در خواندنش مداومت بنماید، من از سوی پروردگار بهشت را برای او ضامن هستم» .امام رضاعلیه السلام فرمود: پیوسته آن اشعار را برای من تکرار می‌کرد تا آن را حفظ کردم . (۲۵)پی‌نوشت‌ها:۱) صافات/۱۰۲ و ۱۰۵ .۲) یوسف/۴ .۳) اسراء/۶۰ .۴) سفینه البحار، ج ۱، ص ۴۹۸ .۵) یوسف/۵ .۶) بحار الانوار، ج ۵۸، ص ۱۷۶ .۷) همان، ص ۲۳۴ .۸) همان .۹) کمال الدین، ج ۱، ص ۲۱۰ .۱۰) سفینه البحار، ج ۱، ص ۴۹۹ .۱۱) تاریخ طبری، ج ۳، ص ۲۹۷ .۱۲) دلائل الامامه، ص ۴۳ و بحارالانوار، ج ۷۸، ص ۳۱۰ .۱۳) بحار الانوار، ج ۶، ص ۱۶۲ .۱۴) همان، ج ۴۲، ص ۲۷۷ .۱۵) مناقب آل ابی طالب، ج ۳، ص ۳۱۱ .۱۶) همان .۱۷) همان، ج ۴، ص ۳۱۱ .۱۸) منتهی الآمال، ج ۱، ص ۱۷۹ . با تصرف اندک .۱۹) مقتل الحسین، خوارزمی، ج ۱ ، ص ۲۷۰ و مناقب آل ابی طالب، ج ۴، ص ۸۹ .۲۰) قصه کربلا، ص ۲۵۶ . ; بحارالانوار، ج ۴۵، ص ۳ . ; مقتل الحسین مقرم، ص ۲۲۵ و سفینه‌البحار، ج ۱، ص ۴۹۵ .۲۱) انبیاء/۱۱۱ .۲۲) عیون اخبار الرضا، ج ۱، ص ۷۵ .۲۳) همان، ج ۲، ص ۱۶۸ .۲۴) این قصیده‌ای بود «که سید اسماعیل حمیری» سروده بود . فضیل رسان در خدمت امام صادق‌علیه السلام خواند، در پایان امام فرمود: این سروده کیست؟ عرض کرد: از فرزند محمد حمیری است . مستدرک الوسائل ج ۱، ص ۳۹۰ . به نقل از رجال کشی .۲۵) مستدرک الوسائل، ج ۱۰، ص ۳۹۲ . به نقل از بحارالانوار، ج ۴۷، ص ۳۲۸ .منبع: پایگاه حوزه
 
 

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.